MENINGER

Oslo Runway svarer Klepp og Tobiasson:
Bærekraftkriteriene tar miljø­messige og sosiale hensyn

Listen over plaggenes foretrukne materialer er ikke en «one size fits all». Nettopp fordi det å fokusere på bærekrafttiltak kan være situasjons- og merkevarespesifikt.

KRONIKK

Kronikken er skrevet av Oslo Runway.

Kronikken gir uttrykk for skribentenes holdning.

Et av Oslo Runway sine 18 minimumskriterier sier i dag at alle merkevarer skal utarbeide en egen liste over foretrukne materialer. Dette spesifikke kravet bør ikke sees som et frittstående krav, men også i henhold til de totalt 74 handlingene i hele bærekrafts-rammeverket.

For at merkevarens bærekraftstiltak skal ha en helhetlig tilnærming dekker rammeverket både oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter, og spenner over seks fokusområder som dekker hele verdikjeden til et klesplagg. Det innebærer blant annet at de oppfordres til å designe for å øke brukstid, og legge til rette for at deres kunder kan få gleden av sirkulære tjenester.

Mistolker kriterier som omhandler materialvalg

Merkevarer som viser på Oslo Runway har forskjellige kolleksjonssammensetninger, og derfor vil deres liste over foretrukne materialer naturlig nok se forskjellig ut.

Kriteriene sier at merkevarene må gjøre sine egne aktsomhetsvurderinger som tar hensyn til materialers miljømessige og/eller sosiale påvirkninger når de gjør avveininger av materialene de velger. Akkurat fordi merkevarene, deres verdikjeder, og deres produkters funksjon og bruk er forskjellige.

At vi ber merkevarene om å ha en liste over foretrukne materialer, favoriserer på ingen måte materialer laget av resirkulerte plastflasker fremfor lokal ull.

Vi opplever at kronikkforfatterne mistolker dette kriteriet og går ut fra at vårt krav om at merkevarene skal ha en egen liste over foretrukne materialer betyr at vi sier de skal følge Higg Materials Sustainability Index og Textile Echange Preferred Fiber and Material Matrix i sin helhet - det er ikke tilfelle.

Merkevarene beslutter selv listen, basert på ulike miljømessige og sosiale hensyn, så vel som produktenes tiltenkte bruk og merkevarens forretningsmodell.

At vi ber merkevarene om å ha en liste over foretrukne materialer, favoriserer på ingen måte materialer laget av resirkulerte plastflasker fremfor lokal ull.

Selv om ny, lokalprodusert ull verken møter krav om sertifisering, eller er en ny generasjon bærekraftig materiale, er oppsirkulert, resirkulert eller laget av overskuddsmateriale, kan det likevel stå på merkevarenes liste over foretrukne

materialer. Men da basert på deres egne aktsomhetsvurderinger og betraktninger om materialenes påvirkninger.

Oppfordrer til utfasing av fibre fra plastflasker

Det er foreløpig ikke spesifisert i minimumskriteriene at tekstiler fra resirkulerte plastflasker bør fases ut.

Men vi er helt enige med kronikkforfatterne om problemene med bruk av fibre laget av resirkulerte plastflasker, og som dere vil se av de reviderte tilleggshandlingene til bærekrafts-rammeverket blir dette adressert og vi oppfordrer merkevarer til å sette mål om å redusere bruken av nye fibre som er basert på fossil olje og resirkulerte plastflasker.

Vi opplever også at de norske merkene vi snakker med er fullt klare over at plastflasker heller burde bli til nye plastflasker, enn til nye tekstiler.

Vi opplever også at de norske merkene vi snakker med er fullt klare over at plastflasker heller burde bli til nye plastflasker, enn til nye tekstiler.

Bærekraftfeltet er i rivende utvikling og ettersom merkevarene utvikler seg blir også CPHFW sitt bærekrafts-rammeverk løpende evaluert og revidert. Derfor vil også merkevarenes egendefinerte liste over foretrukne materialer sannsynligvis kontinuerlig revideres og oppdateres.

Vi oppfordrer også alle til å gjøre sin liste over foretrukne materialer offentlig tilgjengelig for økt åpenhet.

Flere som ønsker å bidra i omstillingen

Vi ønsker å bruke plattformen vår til å fremme og veilede merkevarer som ønsker å jobbe for omstilling og ta gode valg. Dette mener vi bidrar til verdifull bevisstgjøring, merkevarer som er bedre forberedte på nye EU-reguleringer og at det vil snakkes mer om utfordringer knyttet til klesproduksjon.

Det er EU som setter de store linjene for tekstilindustrien i fremtiden, men Oslo Runway ønsker å være med å bidra til omstillingen sammen med norske designere og merkevarer som frivillig stiller høyere krav til seg selv enn det de er lovpålagt - det er vi stolte av.

Debatten kronikkforfatterne løfter, om «ukritisk» vektlegging av CO2-utslipp når en velger materialer, mener vi er viktig. Vi ønsker å legge til rette for debatt og kunnskapsdeling under våre arrangement, og har selv belyst problemene med den raske moten i flere sammenhenger.

Vi regner med at kronikkforfatterne nå forstår at Oslo Runway selvfølgelig ikke stiller seg solidarisk med den globale fast fashion-industriens såkalte grønnvaskingssystemer. Vi har iverksatt et frivillig initiativ sammen med norske merkevarer som ønsker å ta et større ansvar - og vi setter pris på at flere enn oss tar denne debatten på alvor.

Powered by Labrador CMS