Camilla Gulsett, bærekraftansvarlig i Intrum i Norge

Kjøper mindre enn før for å leve grønnere

Europeiske forbrukere kjøper mindre enn før for å fremme en grønnere livsstil. Det viser en europeisk undersøkelse utført av Intrum.

Publisert

Ifølge Intrums ferske undersøkelse, the European Consumer Payment Report 2021, blir forbrukerne i 24 europeiske land i økende grad opptatt av å begrense forbruket etterhvert som de beveger seg mot en mer bærekraftig livsstil.

Interessen for bærekraft motiverer fire av ti nordmenn til å begrense forbruket av varer, og én av fire oppgir at de ikke vil ha dårlig samvittighet ved å utsette betalinger til bedrifter de oppfatter som uetiske.

– Norske forbrukere har klimatrusselen friskt i minne når handelsbransjen nå gjør seg klar for den viktigste delen av året med Black Friday og julehandelen. Det er mulig at vi er i ferd med å se et skifte i forbruksmønster. Vår ferske undersøkelse viser at en økende andel, og særlig den yngre generasjonen, vil benytte sin forbrukermakt til å velge bort butikker og merkevarer som de ikke oppfatter å være en del av det grønne skiftet, sier Camilla Gulsett, bærekraftansvarlig i Intrum i Norge, som nylig skiftet navn fra Lindorff.

Omfavner bærekraftig atferd

Flertallet av de over 24.000 europeiske respondentene handler mindre enn de gjorde før pandemien, for å redusere avfall og leve enklere.

  • Seks av ti europeere handler mindre enn før pandemien
  • Interessen for å redusere forbruk som følge av det grønne skiftet, er høyest hos yngre voksne og kvinner
  • Blant den eldre befolkningen og europeiske foreldre, som ser ut til å ville sette et eksempel for sine barn, svarer to av tre at de i økende grad reparerer eller gjenbruker fremfor å kjøpe nye ting

Dyre produkter blokkerer

En hindring for at folk kan leve så bærekraftig som de ønsker, er at miljøvennlige produkter oppfattes som dyre:

  • 49 prosent av nordmennene sier at de ikke har råd til å leve like bærekraftig som de ønsker seg. Andelen er 58 prosent for alle europeere
  • Nesten syv av ti med lav inntekt i Europa ville ha levd mer bærekraftig dersom de hadde hatt råd til det

Forbrukere forventer i økende grad at bedrifter bekrefter deres verdisyn og er villige til å straffe uetiske virksomheter

I Norge svarer mer enn halvparten at de ikke vil handle fra bedrifter som de vet er ansvarlige for å skade miljøet. Dette tallet stiger til 68 prosent blant forbrukere i Portugal, som har gått inn for å øke innsatsen mot ekstremvær etter flere alvorlige skogbranner, og 62 prosent i Hellas.

Nær halvparten av de spurte sier de vil bruke sin påvirkningskraft som forbrukere for å skape positiv sosial endring. Fire av ti nordmenn i alderen 18 til 37 år vil ikke føle skyld ved ikke å betale en bedrift senere enn avtalt dersom de oppfattet selskapet som uetisk.

– En dobbelt så stor andel yngre enn eldre sier seg enig i at de ikke vil ha dårlig samvittighet overfor uetiske bedrifter ved forsinket betaling. Her skilles generasjonene og det kan være et signal på viljen de yngre har til å følge sitt verdisyn, sier Gulsett. (Pressemelding)

Om The European Consumer Payment Report 2021

The European Consumer Payment Report 2021 er et verktøy for å skaffe innsikt om hverdagen til europeiske forbrukere, deres atferd og mulighet til å ha kontroll på sin personlige økonomi. Rapporten er basert på en ekstern undersøkelse og er gjennomført av Longitude I 24 europeiske land. Totalt 24.012 forbrukere deltok i årets undersøkelse. Denne ble gjennomført mellom 21. juli og 26. august 2021.

Powered by Labrador CMS