Morten Bratterud (t.v.) og Thomas Vethe understreker at sertifiseringen som miljøfyrtårn bare er begynnelsen på en omfattende bærekraftstrategi i Texcon

Texcon er miljøfyrtårn

I løpet av det siste året har Texcon satte bærekraft høyt på agendaen. Nå er en viktig milepæl nådd. Hovedkontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Bratterud- Vi har kommet dit i tekstilbransjen at vi må slutte å snakke og begynne å gjøre noe, sier daglig leder Thomas Vethe, som understreker at sertifiseringen bare er første trinn i en omfattende bærekraftstrategi som Texcon vedtok i 2021.

Dokumentert miljøinnsats

Skjerper og bevisstgjør

- Sertifiseringen til Miljøfyrtårn bidrar til en bevisstgjøring på alle områder i organisasjonen og det skaper engasjement blant de ansatte. Prosessen rundt sertifiseringen skaper engasjement og gir et bedre arbeidsmiljø, og det gir virksomheten økt omdømme. Dokumenterte rutiner for daglig drift bidrar til at vi skjerper oss og blir mer bevisste. Vi er ikke perfekte, men vi har en plan som gjør oss bedre, og det påvirker den daglige driften, sier Morten Bratterud, ansvarlig for sertifiseringsarbeidet i Texcon.

- Eksempler?

- Personalhåndboken og HMS-håndboken ble omarbeidet og endret for å tilfredsstille Miljøfyrtårns krav. Vi er mer bevisste på mange områder som vi ikke tenkte så mye på tidligere. Som kildesortering, innkjøp, strømforbruk, kopiering, reiseplanlegging, for å nevne noen områder. Noe som gjør at vi kan gå foran og vise vei for medlemmene våre og stille krav til leverandørene. Noe som er en viktig del av prosessen: Vi skal gjøre det vi kan i eget hus, og samtidig sørge for forandring og forbedring hos medlemmene våre og hos leverandørene.

-Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøtårnsertifiserte butikker

-Texcon vil i løpet av 2022 innføre en ordning som legger til rette for at medlemmene kan Miljøtårn-sertifisere sine egne butikker.

- Texcon er ingen kjede, og siden samarbeidet er tuftet på frivillighet, er det selvfølgelig viktig at hovedkontoret går foran, sier Vethe. – Fordi vi nå har vært gjennomsertifiseringsprosessen og har samarbeidet tett med Miljøfyrtårn, er vi kommet i en posisjon hvor vi kan forenkle og tilrettelegge for at våre medlemmer kan ta riktige, konkrete skritt for å bli mer bærekraftige.

Alle kan begynne nå

Morten Bratterud har ledet prosessen med miljøfyrtårnprosessen hos Texcon. Han forteller at Texcon nå vil lage maler som gjør det mulig å for medlemmene å forberede seg på egen sertifisering. For eksempel vil medlemmene få tilgang til en riktig utfylt HMS-håndbok, personalhåndbok og en anbefaling om kildesortering.

- På denne måten kan medlemmer som bestemmer seg for å sertifisere seg, forberede seg, slik at de kan si: «Vi er ikke sertifisert, men vi er i gang», sier Bratterud. Han forteller at planen er å kjøre pilotprosjekter med noen butikker før sommeren, og at de sammen med Miljøfyrtårn vil utvikle en pakke som vil være klar for butikker som ønsker å sertifisere seg i løpet av tredje kvartal.

Samarbeid med Handelens Miljøfond og Fretex

Texcon samarbeider også med Handelens Miljøfond, som jobber med å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Vethe oppfordrer enda flere av medlemmene til å inngå avtale med Handelens Miljøfond. Han forteller at Texcon i løpet av kort tid også vil ha på plass en returavtale med Fretex.

Bærekraftig produksjon

Vethe understreker at tekstilbransjen har en meget stor jobb foran seg. Sentralt har Texcon nå fokus på det som vil bli et stort løft for alle medlemmene: I løpet av 2023 vil nemlig Texcon innføre et krav om at samtlige leverandører informerer om sin bærekraftsatsing. De vil bli bedt om å fremlegge sertifikater og annen dokumentasjon for sin virksomhet og sine ulike kolleksjoner. Texcon vil gjøre denne informasjonen tilgjengelig for sine medlemmer.

Den 1. juli i år trer Åpenhetsloven i kraft. Loven gjør at 8000 store norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i sine verdikjeder. Loven vil gjøre det enklere for forbrukere å finne ut hvordan produktene de kjøper er produsert.

- Selv om våre medlemmer er så små at de ikke omfattes av loven, vil de påvirkes indirekte, fordi bevisste forbrukere vil forvente at butikkene kan dokumentere at varene de selger er produsert på forsvarlig måte. Derfor er det svært viktig å sette fokus på dette, sier Vethe.

Politiske løsninger

- Skal tekstilbransjen komme nærmere målet om bærekraft, må kundene velge klær som er bærekraftig produsert. For å oppnå dette trengs det også politiske løsninger. Her samarbeider vi med Virke, som er en pådriver og rådgiver som jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, avslutter Vethe.

Powered by Labrador CMS