Skinn og pels som miljøvennlig alternativ

Naturgarveriet ULU (tidligere Jutulskinn) har utviklet en ny kolleksjon fritidsklær av pels og skinn som ellers hadde blitt kastet.

Publisert

Hud og pels fra dyr som felles under jakt eller avlives av andre grunner blir i liten grad utnyttet og utgjør en resurs for vakre og varige klær. Nå har naturgarveriet ULU (tidl. Jutulskinn) tatt en lite utnyttet råvare og utviklet en ny kolleksjon av friluftslivsklær i skinn og pels.

- Et miljøvennlig alternativ til klær av plast, mener SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp. Sammen med Vilde Haugrønning har hun fulgt prosjektet som et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av Norges Forskningsråd, skrevet en rapport og bidratt til en utstilling på Norsk Fjellsenter. Målet med prosjektet har vært å plassere Jutulskinns produkter inn i et miljøperspektiv ved å se på råvarer, alternative produkter og hvordan produktene kan minimere miljøbelastningen gjennom å forlenge sosial levetid og planlegge for fremtidige reparasjoner, samt forbedringer under produksjon.

Mange fortrinn

Naturgarvet skinn og pels fra jakt, slik Jutulskinn har utviklet, har en rekke miljøfortrinn, mener forskerne.

– Bedriften bruker flere lokale råvarer som ellers hadde gått til spille. De bruker ikke farlige kjemikalier og et minimum av energi, og ikke minst representerer de en motsetning til vekst og overproduksjon, som er et stort problem med dagens klesproduksjon, sier Haugrønning.

Rapporten går gjennom flere aspekter rundt garving, som håndverk, materialer og råvarer benyttet i produksjonen. – Basert på dette ser vi at det er behov for mer forskning om hvordan færre materialer og ressurser kan gå til spille, og hvordan vi kan få en større utnyttelse av skinn og pels fra dyr i Norge, sier Klepp. – Dette krever også en diskusjon om lovverk som regulerer biprodukter og sidestrømmer.

Rapporten konkluderer med at produkter av naturgarvet skinn har lav miljøbelastning - lavere enn produkter som det er naturlig å sammenligne med.

– Jutulskinn har mulighet for å bidra inn i en bærekraftig utvikling gjennom å være et eksempel på en bedrift som kan bidra til reorganisert og minsket forbruk og produksjon, sier Klepp.

Utstilling ved Norsk fjellsenter

Fredag 21. mai åpner utstillingen Kledd i natur ved Norsk fjellsenter i Lom. Utstillingen tematiserer fritidsklær i naturmaterialer og diskuterer alternativer for fritidsklær i plast. Ingun Grimstad Klepp og Vilde Haugrønning har skrevet utstillingstekstene.

Vedlagte bilder er tatt av fotografene Andreas Nilsson og Bård Gundersen, se fotograf i filnavnet. Bildene kan brukes redaksjonelt.

Powered by Labrador CMS