Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi:

Linda Refvik er godt fornøyd med Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi
Linda Refvik er godt fornøyd med Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi

– Et svært godt dokument for norsk tekstil- og moteindustri!

Næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA) er fornøyd med initiativene og planene Regjeringen la frem i dag.

Publisert

– Nå er det bare å brette opp ermene, og vi i tekstilindustrien er klare for å bidra, sier daglig leder i NF&TA, Linda Refvik.

Hun er spesielt fornøyd med at behandling av tekstiler er en av de syv prioriterte verdikjedene som presenteres i den nye strategien.

– Vi opplever virkelig at vi har blitt lyttet til. Vi skal være helt ærlig og si at i utgangspunktet for denne strategien var tekstiler ikke viet noe særlig oppmerksomhet. I høringssvaret til NF&TA etterlyste vi derfor et betydelig større engasjement for behandling av tekstiler, og Regjeringen har svart med en hel rekke viktige tiltak som skal iverksettes og utredes.

Refvik er imidlertid svært opptatt av den faktiske jobben gjenstår. Hun peker blant annet på at det er flere sirkluære aktiviteter som skal etableres og utredes.

– Noe av det viktigste å komme raskt i gang med er å utvikle et system for innsamling av tekstiler. Dette haster hvis vi skal etterleve våre europeiske forpliktelser om et system innen 2025. Regjeringen ligger langt etter i dette arbeidet, men selv om de kommer sent, så kommer de godt, sier Refvik som også er svært fornøyd med initiativet om et nasjonalt høyteknologisk sorteringsanlegg.

– Et nasjonalt anlegg slik det beskrives er svært lovende, men for å få til dette trenger vi en infrastruktur og en logistikk som involverer bransjen. Dette er en enorm oppgave, men det viktigste er selvfølgelig å ha denne intensjonen på plass.

Refvik ser frem til å bli invitert til videre dialog om hvordan tekstil- og moteindustrien skal bli sirkulær.

– Som næringsklynge for mote og tekstilindustri er vi kommet godt i gang, og vi kan nesten ikke vente med fortsettelsen!

Les mer her: https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf

Powered by Labrador CMS