Gerda Sørhus Fuglerud
Gerda Sørhus Fuglerud

Gerda Sørhus Fuglerud ny styreleder i NFH

Eier og daglig leder i Oleana, Gerda Sørhus Fuglerud, er valgt til ny styreleder i Norwegian Fashion Hub.

Publisert

Hun er inne i en omfattende endrings- og fornyelsesprosess i Oleana, og ser at mye av det hun gjør i egen organisasjon, sammenfaller med mye av det som gjøres i Norwegian Fashion Hub: profesjonalisering, merkevarebygging, markedsføring og digitalisering.

- Jeg imponert over det arbeidet som er gjort i NFH. Samarbeid er viktig. Å dele kunnskap og finne forskjellige former for samarbeid skaper grobunn for nye initiativ og nye prosjekter. Derfor er det viktig å engasjere seg og dra lasset sammen.

- Hva kan Oleana lære av Norwegian Fashion Hub?

- Jeg har innsett at vi som produserer ikke bare kan ha fokus på teknikk og produksjon, men at vi også må engasjere oss i design og merkevarebygging. I NFH og i næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile Association (NF&TA) får vi koblet sammen det tekstilfaglige og produksjonstekniske med design, markedsføring og merkevarebygging.

- Med bærekraft som et viktig utgangspunkt?

- Vi har opplevd en bærekraftsbølge de siste årene, og den har kommet for å bli. Forbrukerne er mer oppmerksomme enn før på at tekstilindustrien har mange miljøutfordringer. Derfor vil de fortsette å stille stadig strengere krav til at materialer og produksjonsmetoder er bærekraftige. Dette har skapt større interesse for bærekraftig produksjon, og korona-pandemien har i stor grad bidratt til å forsterke dette.

Det nye styret i Norwegian Fashion Hub ser slik ut:

Gerda Sørhus Fuglerud, Oleana

Alexander Helle, Norwegian Rain

Andreas Malo Dyb, Kastel

Mette Mari Brett Heyerdahl, Orkla

Elisabeth Stray Pedersen, ESP

Gineline Kalleberg, Kaos

Sebastian Adams, Varsity

Jostein Wålengen, 10/10

Fredrik Nordbø, WWF

Linda Refvik, NF&TA

Pernille Siem, Lillelam

Observatører:

Mads Ribe, EY

Joakim Marstrander, EY

Powered by Labrador CMS