Din Veske er en av flere aktører i tekstilbransjen som har satset på å åpne ny butikk det siste året
Din Veske er en av flere aktører i tekstilbransjen som har satset på å åpne ny butikk det siste året

Investeringene i detaljhandel øker

Investeringene i detaljhandelen økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Publisert

Denne veksten kommer etter en betydelig oppgang fra 3. til 4. kvartal 2020.

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 1. kvartal 2021 økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020. Økningen skyldes blant annet at det ble investert mer i biler og andre transportmidler.

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 7,1 prosent mer i 1. kvartal 2021 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 10 prosent. Denne investeringskategorien utgjorde rett i underkant av to tredeler av de totale investeringene. I tillegg bidro biler og andre transportmidler til den samlede oppgangen, som steg med hele 133 prosent, men som likevel kun utgjorde 9 prosent av de totale investeringene.

Investeringer i nybygg og rehabilitering falt med 14 prosent i samme periode.

Økende aktivitet i tekstil

Tallene fra SSB stemmer godt overens med de signalene Tekstilforum får fra innredningsfirmaer og butikker over hele Norge. Selskaper med god egenkapital og god, lønnsom drift, og som har klart seg brukbart gjennom kororanperioden, benytter anledningen til å investere for fremtiden. Enten i form av nyåpninger, utvidelser av eksisterende butikker eller rehabilitering av eksisterende lokaler og investering i ny teknologi for å øke aktiviteten på nett.

Flere leverandører av butikkinnredning Tekstilforum har vært i kontakt med, bekrefter at det har vært stor pågang fra butikker som ønsker å rehabilitere eller åpne nytt, etter en meget rolig periode rundt juletider og tidlig i januar.

I neste papirutgave av Tekstilforum viser vi en rekke eksempler på aktører som investerer for fremtiden.

Powered by Labrador CMS