Næringsdrivende i Oslo som har falt helt eller delvis har muligheter til å søke Oslo kommune om støtte
Næringsdrivende i Oslo som har falt helt eller delvis har muligheter til å søke Oslo kommune om støtte

Mulig å søke koronastøtte i Oslo

Nå er det mulig for næringsdrivende i Oslo å søke om koronastøtte. Oslo kommune har satt av 60 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning til lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.

Publisert

Ordningen skal gi bedre likviditet og dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, i form av direkte tilskudd. Men det haster å søke. Fristen er satt til søndag 6. juni.

Hver virksomhet kan motta inntil 200 000 kroner i støtte fra denne ordningen, men maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere. De som omfattes av ordningen er virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de statlige kompensasjonsordningene og de som har fått tildelt ubetydelig beløp (50.000 kroner eller mindre). Serveringsbransjen, som har fått en egen ordning, kan ikke søke. Det kan heller ikke kommunale virksomheter, finansnæringen eller virksomheter som er under konkursbehandling.

Oslo Handelsstands Forening henstiller sine medlemmer om å benytte seg av ordningen og minner om den korte søknadsfristen.

Powered by Labrador CMS