Thomas Vethe
Thomas Vethe

Ny teknologi og gode partnere gjør Texcon mer attraktiv

Texcon har vært gjennom en rekke endringer og fremstår i dag som en mer effektiv og fleksibel organisasjon med flere og mer varierte tilbud til medlemmer og leverandører. Stadig flere butikker ønsker å bli en del av Texcon, det samme gjelder leverandører med kjente kvalitetsmerker.

Publisert

- Jeg føler at Texcons rolle har blitt tydeligere under korona-pandemien. Vi sørget for å sikre alle leverandørene – alle har fått pengene sine til avtalt tid. I tillegg har vi gjort mye for å hjelpe og støtte medlemmene. Vi har stått sammen med medlemmer og leverandører og hatt en god dialog og et godt samarbeid, slik at vi sammen har vi funnet fram til gode løsninger for begge parter, sier daglig leder Thomas Vethe.

- Både medlemmer og leverandører har fått større forståelse for hva vi kan bidra med. Vi har fått testet modellen vår grundig i denne perioden – og fått toppkarakter. Nå, som vi begynner å øyne et lys i tunellen igjen, ser vi at medlemmene holder seg lojalt til avtalene, og leverandørene opplever økt salg. Samtidig opplever vi økt tilgang fra potensielle medlemmer og leverandører som ser oss som en interessant fremtidig partner.

Styrker medlemmenes infrastruktur

- Hvilke medlemstilbud kan Texcon tilby i dag?

- Leverandøravtalene og vårt faktureringssystem og rabatt- og bonusordning danner et viktig grunnlag. I tillegg har vi forhandlet fram en rekke avtaler med en ny type leverandører som bidrar til å styrke medlemsbedriftenes infrastruktur. Som for eksempel regnskap, revisjon, butikkdatasystem, betalingssystemer og kundeklubb. Avtaler med de beste leverandørene på markedet som bidrar til å profesjonalisere alle funksjoner i den daglige driften slik at medlemmene frigjør tid til det de kan best – å møte kundene ute i butikken og jobbe med salg, service og klær. Å utvide leverandøravtalene til ikke bare å gjelde klær, men også ulike tjenester, øker verdien av medlemskapet – og for leverandørene.

Avtaler gir økt salg

– For mange av våre leverandører er vi en rådgiver med hensyn til hvilke butikker vi mener er relevante for leverandøren. Vi opplever at nesten hver eneste gang vi får en ny leverandør, så kommer det frem fem til ti nye butikker på blokken som de egentlig ikke visste eksisterte i Norge, sier Vethe.

Lager verktøykasse

Han viser gjerne fram det han kaller «verktøykassemodellen:

- Vårt mål er å bygge en verktøykasse for medlemmene. En verktøykasse med ulike verktøy som alle kan ha nytte av. Vi har stor spennvidde i medlemsmassen, så noen trenger kanskje ett eller noen få verktøy, andre trenger flere, eller kanskje alle. Her har de muligheter til å velge ut fra sine behov, og våre rammeavtaler gjør at de både får mer effektiv drift og lavere kostnader.

Sømløse systemer

- Vi er i utgangspunktet mest opptatt av det som skjer i den fysiske butikken, men ser viktighetene av å operere i flere kanaler. Vi bistår medlemmene med å etablere de ulike kanalene som passer dem best med sømløse systemer mellom butikk og nett, gjerne med en kundeklubb som binder kanalene sammen. Dagens kunder blir stadig mer kunnskapsrike og kravstore, og vi vil sammen med våre partnere hjelpe medlemmene med å møte disse utfordringene og bli bedre til å drive sin unike butikk i sitt marked på en best mulig måte.

Smidigere og mer teknologisk

- Hvordan vil du karakterisere Texcon som organisasjon i dag?

- Vi er en smidigere, mindre og mer teknologisk avansert organisasjon enn før. Vi har investert i nytt datasystem som er løftet opp i skyen og effektivisert interne prosesser. Noe som gjør oss mer fleksible, gir større dynamikk og har kapasitet til å håndtere store datamengder. En oppgradert webside og et nytt intranett gir medlemmene tilgang til oppdatert informasjon og det de trenger av støtte. Dette øker servicegraden til medlemmene, og det fleksible faktureringssystemet har også ført til at Texcon blitt en mer fremtidsrettet samarbeidspartner for nye leverandører, fordi det nye systemet åpner tettere integrasjon og samarbeid med leverandørene.

Jeg føler vi er godt rigget for fremtiden og til å betjene flere medlemmer og leverandører. Vår oppgave er å forsøke å forutse hvordan bransjen ser ut om tre til fem år, og gi råd til medlemmene om hva de bør gjøre i dag for å møte de utfordringene som kommer.

Stort vekstpotensial

- Hvor stort vekstpotensial har Texcon?

- Jeg vurderer det som ganske stort. Vi får stadig interessante henvendelser fra potensielle medlemmer. Det gjelder både nyetablerte og godt etablerte, veldrevne butikker som ser muligheter for forbedringer. Jeg vurderer det slik at de fleste, vil ha betydelige fordeler ved å være en del av Texcon.

- Selv om de er konkurrenter?

- Vi har ingen geografiske begrensninger, og har en rekke medlemmer som også er konkurrenter. Vi behandler alle likt, har taushetsplikt og hjelper til med å finne ut hva som er best for den enkelte, og hvilke elementer i verktøykassa som passer best og som gir best mulig gevinst for den enkelte.

- Hva skjer når pandemien slipper taket?

– En viktig årsak til at medlemmene er med i Texcon er det sosiale. Det å ha sparringspartnere, få venner og nettverk, det å møtes på samlinger, bidrar til et faglig engasjert felleskap som er helt i unikt i Norge. Det siste året har vi vært mer eller mindre avskåret fra dette, så jeg gleder meg til stort til den dagen vi kan samle medlemmer og leverandører til felles samlinger, med gode foredragsholdere og godt faglig innhold. Jeg har en plan, avslutter Thomas Vethe

Powered by Labrador CMS