NF&TA får Arena Pro status

Daglig leder i NF&TA, Linda Refvik
Daglig leder i NF&TA, Linda Refvik

Stor anerkjennelse til norsk mote- og tekstilindustri

Næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile agenda (NF&TA) tildeles Arena Pro status av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Målet er en grønn og verdiskapende fremtid for den norske mote- og tekstilnæringen.

Publisert

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert program som skal bidra til verdiskapning gjennom bærekraftig innovasjon. NF&TA er blant de fire næringsmiljøene som ble valgt av programeierne SiVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge i samarbeid med et internasjonalt ekspertpanel til å motta Arena Pro status. De som har kommet gjennom nåløyet i år, har i følge fung. avdelingsleder Espen Warland i klyngeprogrammet en sterk gjennomføringsevne og vist til mulighetene for et stort løft for næringen.

– Klyngemetodikken skal bidra til øke bedriftenes innovasjonsevne og verdiskaping, og vi har vurdert NF&TA til å samle bransjen omkring omstillingsutfordringene. De viser tydelig på hvilke steg som må gjøres, og har planer for norsk bærekraftig produksjon med internasjonalt potensiale. Videre bygger de på at bedriftene er avhengig av samarbeid og underleverandører utover eget fagfelt og bransje, for å få utnyttet det uforløste potensialet som ligger i næringen. Vi håper Arena Pro statusen kan bidra til akkurat dette, sier Warland

Nasjonale løsninger på globale utfordringer

Mote og tekstilnæringen må gjennom store strukturelle endringer fremover, og kun gjennom digitalisering og grønn omstilling vil bedriftene kunne møte fremtidens marked. Omfattende omstilling byr på store utfordringer, samtidig som det er en unik mulighet for innovasjon og verdiskaping for norsk næringsliv. Norge, med blant annet høy grad av digitalisering, har alle forutsetninger for å lede an i en bærekraftig utvikling som industrinasjon og samfunn.

Daglig leder, Linda Refvik, forteller at NF&TA har valgt grønn verdiskapning som et gjennomgående hovedspor i søknaden.

– Norsk mote og tekstilindustri er i gang med arbeidet for en bærekraftig fremtid. Vi vet at innovasjonspotensialet er stort, det er her verdiskapingen vil skje. NF&TA skal være en pådriver som rigger næringen for bærekraftig vekst og verdiskaping over de neste 5 årene. Omstilling innebærer risiko, og derfor har næringen samlet seg for å utvikle løsninger som vil gagne både den enkelte aktør og hele den norske næringsstrukturen, sier en fornøyd Refvik.

NF&TA er allerede godt i gang med arbeidet. Med flere nettverk og store prosjekter i gang betyr tildelingen at næringen får enda mer fart i arbeidet.

– Det dreier seg om mye mer enn skape klær folk ønsker å kle seg i. Det er behov for å tenke nytt i design, produksjon, forretningsmodell, materialvalg, distribusjon og reprosessering. Det handler om å se hele verdikjeden med nye øyne sier Linda Refvik.

Om NF&TA

Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA) er næringsklyngen for norsk mote og tekstilindustri. Kjernevirksomheten er å utvikle prosjekter og tiltak som styrker bærekraftig verdiskaping for alle bedrifter i den norske næringen gjennom samarbeid innen tre fokusområder. Disse er design og produksjon, handel og konsum, og gjenbruk og gjenvinning. NF&TA er lokalisert i Oslo, og jobber for bedrifter i hele landet.

Norwegian Fashion Hub er i dag etablert som en egen forening for norske små og mellomstore merkevarer innen mote og tekstil, og vil jobbe sammen med NF&TA for å utvikle en bærekraftig og verdiskapende norsk mote- og tekstilnæring.

Powered by Labrador CMS