Zizzi fortsatte den gode utviklingen i 2019, men regner med at det blir vanskelig å skape overskudd i år
Zizzi fortsatte den gode utviklingen i 2019, men regner med at det blir vanskelig å skape overskudd i år

Zizzi vokser videre

Ball Group og Zizzi fortsatte å vokse i 2019, men regner med at Korona-pandemien gjør det vanskelig å få overskudd i 2020.

Publisert

Det danske motekonsernet har vært gjennom en gjennomgripende forandring med merkene Zizzi og Zay. En viktig del av endringsprosessen var at alle butikker som tidligere var franchisebasert nå eies og drives i egen regi. Noe som har gitt gode resultater.

Omsetningen økte fra 590,7 til 711,4 millioner DKK i 2019, og driftsresultatet økte med 7 prosent, til 59,4 millioner. Årsresultatet ble noe svakere enn i 2018 på grunn av ekstraordinære kostnader i forbindelse med eierskifte. Findos Investor overtok eierskapet etter kapitalfondet Axcel.

Ball Group har lagt en strategi hvor det legge stadig større vekt på nettsalg. Korona-krisen har gjort at denne utviklingen har akselerert. Nettsalget økte med 60 prosent i fjor, og det forventes at det vil utgjøre rundt 50 prosent av omsetningen i år. Pandemien har gjort at omsetningen falt kraftig i de fysiske butikkene i mars og april, men dette er nesten oppveid av økning i nettsalget. Konsernet har bestemt å legge ned ti prosent av sine 110 butikker. Korona-situasjonen gjør at denne prosessen fremskyndes.

Powered by Labrador CMS