H&M er fortsatt størst, men sliter med omsetningsnedgang

Mange kjeder sliter, men tar fortsatt markedsandeler

Kjedene tar fortsatt markedsandeler i klesbransjen, som hadde en negativ vekst på - 1,2 prosent i 2017 i forhold til året før.

Publisert

Det viser en oversikt fra Virke og Kvarud Analyse som omfatter 27 av de totalt rundt 90 kjedene som finnes i Norge. De 27 kjedene utgjør 64 prosent av det totale markedet. I hovedsak er det de største kleskjedene som er med i utvalget med noen unntak, som blant annet Bestsellers kjeder.

Markedsstørrelsen i 2017 er estimert på bakgrunn av SSBs terminstatistikk frem til T5 2015 og videre estimert med endringen i SSBs Detaljomsetningsindeks for butikkhandel med klær i november og desember samt korrigert for avviket i Detaljomsetningsindeksen mot terminstatistikken

Oversikt over kjedenes utvikling i 2017 (Virke/Kvarud Analyse)

Nedgang for de store

Hennes & Mauritz er fortsatt den desiderte største kleskjeden i Norge med en omsetning på 4, 230 milliarder kroner. En reduksjon på 1,7 prosent fra året før. Cubus er nest størst, med 2,494 milliarder kroner. Men de to største Varner-kjedene sliter. Cubus reduserte sin omsetning med 5,7 prosent fra 2016, mens Dressmann gikk tilbake med 5,5 prosent, fra 1,296 milliarder til 1,225. Tredje største gruppering er Texcon, som med sine totalt 285 frittstående enheter hadde en omsetning på 1,985 milliarder, en marginal nedgang med 0,5 prosent fra 2016.

Lindex, som er femte størst målt i omsetning, gikk tilbake med 8,2 prosent.

Størst omsetningsfall hadde Bogerud Tekstil med – 14 prosent. PM og Til Henne-gruppen hadde en tilbakegang på 5,5 prosent.

Kappahl var den eneste av de fem største kjedene som hadde omsetningsøkning. Kjeden reduserte antall butikker fra 101 til 98, men økte omsetningen med fire prosent, til 1,270 milliarder.

Levis og Boys of Europe økte mest

Levis og Boys of Europe økte mest. (Virke/Kvarud Analyse)

Levis og Boys of Europe hadde den mest positive utviklingen av kjedene i fjor. Levis hadde en omsetningsøkning på 19,3 prosent, fra 77,8 til 92,8 millioner. Boys of Europe økte antall butikker fra 55 til 62 og hadde en omsetningsøkning på 13,1 prosent, til 322 millioner. Match fortsetter den positive utviklingen, passerte milliarden i omsetningen og økte med 11,5 prosent i forhold til 2016. Antall butikker økte fra 106 til 112. Også Floyd fortsetter sin positive utvikling, med en omsetningsøkning på 10 prosent, til 330 millioner kroner. Floyd Retail har 27 butikker, med en blanding av egeneide og franchisedrevne enheter.

Færre butikker

Vekst og nedgang i kjedene (Virke/Kvarud Analyse)

Kjedene i utvalget hadde en reduksjon i antall butikker på 3 fra 2016 og hadde i 2017 1963 butikker. PM (-6), Volt (-6) og Days Like This (-5) la ned flest butikker i løpet av fjoråret.

Boys of Europe er den kjeden som hadde størst økning i antall butikker. Det kom til 7 nye i løpet av 2017. Texcon og Match hadde en økning på seks, Urban med tre.

Volt, Levis og Floyd hadde størst økning i omsetning pr butikk. Volt økte omsetningen med 24 prosent, Levis og Floyd med 10 prosent. Gjennomsnittlig omsetning pr butikk i de 27 kjedene i undersøkelsen er 10, 6 millioner kroner. Her er dets tore forskjeller, fra 87,5 millioner i Zara til 2,6 millioner i Change Lingerie.

Omsetning pr butikk (Virke/Kvarud Analyse)
Powered by Labrador CMS