E-handelen øker

Nordmenn topper nordisk e-handel. Nordmenn handlet varer på nett for 32,3 milliarder norske kroner i 2014, og brukte i gjennomsnitt brukte 8 698 kroner. Totalt handlet nordiske forbrukere for 130 milliarder norske kroner på e-handel i 2014, og volumet øker. I annet kvartal i år netthandlet nordiske forbrukere for 41 milliarder, 23 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor, viser Postnords netthandelsundersøkelse. 

Publisert

Nordens største netthandelsundersøkelse, "E-handel i Norden", viser en betydelig økning i nordisk netthandel I 2015. E-handelen av varer har vokst med omtrent 15 prosent per år i Norden de siste årene.

Nordmenn er de som handler desidert mest i forhold til innbyggertall. Svenskene handlet i snitt for 7 058, danskene for 6 463 kroner og finnene for 5 438 kroner.

Nordmenn er også de som netthandler mest fra utenlandske nettbutikker, i gjennomsnitt 2757 kroner.

Det er spesielt klær og elektronikk som kjøpes fra utlandet.

PostNords rapport, E-handel i Norden 2015, bygger på webintervjuer gjennomført kvartalsvis gjennom 2014 av TNS SIFO. De intervjuede utgjør et utvalg av privatpersoner i alderen 18-79 i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Powered by Labrador CMS