IMG_8443

H&M først ute med «Trygg Handel»

Fire H&M-butikker i Oslo sentrum merkes nå med oblaten «Trygg Handel». Dette er Oslo Handelsstands Forenings bevis på at Hennes & Mauritz tar sikkerhet på alvor. Country manager Lucas Seifert er stolt over at H&M er de første som får den attraktive sikkerhetsutnevnelsen.

Publisert

Country manager Lucas Seifert (t.v.) og sikkerhetssjef Glenn Tolerlund i H&M (foran) mottok fredag Trygg Handel-oblaten fra Oslo Handelsstandsforening, her representert ved Birgitte Anderson og Gunnar Larssen, samt Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå. (Foto: Even Rise)

Country manager Lucas Seifert (t.h.) og sikkerhetssjef Glenn Tolerlund i H&M

Dette er noe vi er veldig stolte av. H&M har gjennom alle år jobbet målrettet for å gjøre våre ansattes arbeidsplasser trygge. Å kunne synliggjøre dette i form av en oblat utenfor butikkdørene er viktig. Det viser at vi som en stor aktør går foran med et godt eksempel, sier Lucas Seifert til Aktuell Sikkerhet.

Han er øverste sjef for H&M i Norge. Både han og sikkerhetssjef Glenn Tolderlund er glade for initiativet fra Oslo Handelsstands Forening (OHF). Foreløpig tilfredsstiller avdelingene i Karl Johan, Storgata, Stenersgata og Oslo City kravene for Trygg Handel-oblaten.

Seifert understreker at H&M alltid har vært flinke til å fokusere på trygghet og sikkerhet internt.

– Men denne oblaten gir oss en fin anledning til også å synliggjøre dette til verden rundt oss. H&M har tradisjon for å være bevisste på å ta vare på tryggheten for både ansatte og kunder, samt for å sikre verdiene for øvrig, sier Seifert.

Han poengterer at forskjellen er stor på å drive frittliggende forretning i Oslo sentrum sammenlignet med det å drive i et kjøpesenter. Derfor forventer Seifert at Trygg Handel blant annet vil øke bevisstheten mellom sentrumsbutikkene når det gjelder områdevakthold og annet samarbeid.

– Deler av handelsnæringen har altfor lenge ropt på politiet uten å ta skikkelig ansvar selv. Gjennom Trygg Handel viser medlemmene våre at de tar tak i utfordringene, sier administrerende direktør Gunnar Larssen i Oslo Handelsstandsforening (OHF). Dette støttes av politimester Hans Sverre Sjøvold:

– Nå som Trygg Handel-oblatene er blitt en felles fane, viser vi overfor samfunnet og myndighetene at vi tar et ansvar. Det samme gjelder overfor kundene. Trygg Handel er et kvalitetsbevis som forplikter. H&M oppfordrer alle andre medlemsbedrifter i OHF om snarest å sørge for å bli Trygg Handel-bedrift, sier Tolderlund.

Larssen poengterer at oblaten er et kvalitetsbevis på at kundene, og de ansatte, skal kunne føle seg sikre på at de Trygg Handel-merkede virksomhetene har gjennomført et minimum av trygghetshetstiltak.

- Hensikten er å øke bevisstheten rundt sikkerheten hos medlemsbedriftene, slik at hele Oslo Handelsstands Forening på best mulig måte bidrar til å etterleve handelsstandsforeningens slagord som er «Trygg handel i en trygg hovedstad», sier Larssen.

– Lederne i hver enkelt medlemsbedrift som mener å ha gjort seg fortjent til vår oblat, er selv ansvarlig for å tilfredsstille kravene. Vi stoler på deres signerte egenerklæring, men det vil bli gjennomført stikkprøver for å avdekke eventuell juks, legger han til.

Utarbeidelsen av retningslinjene for Trygg Handel-oblaten har skjedd i samarbeid med handelsstandens trygghetsrådgiver Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå.

– For å bli en Trygg Handel-bedrift kreves det utarbeidelse av egne sikkerhetsrutiner og iverksettelse av nødvendige fysiske sikkerhetstiltak, samt gjennomføring av tilstrekkelig opplæring til å kunne ivareta både egen, bedriftens og kundenes trygghet, sier Vadla Risa.

I tillegg må alle etablere et ettervern for medarbeiderne sine. De må også ha en plan for å bidra til felles trygghetstiltak i eget handelsmiljø.

– Trygg Handel symboliserer trygghet for kundene, men vil forhåpentligvis også bidra til å forebygge butikktyverier, sier Vadla Risa.

Han er svært fornøyd med at den øverste H&M-sjefen engasjerer seg i Trygg Handel sammen selskapets sikkerhetssjef.

– Det er viktig at ledere på høyeste nivå i bedrifter involverer seg i trygghetsarbeid. Sjefen må gå foran med et godt eksempel slik at organisasjonen ser hvilket fokus som skal etableres, sier Vadla Risa.

Han mener altfor mange ledere, på feil grunnlag, karakteriserer sikkerhet som en kostnad.

– Det er ansatte og kunder som legger grobunn for å skape verdier i en handelsbedrift. Da må forholdene legges til rette for at alle trives og at de som stjeler blir tatt – uansett om det er butikktyver eller egne ansatte. Gjennom Trygg Handel har vi et håp om å holde fokus på trygghetstiltak høyt oppe på ledernes prioriteringsliste, sier Vadla Risa.

– Når trygghetstiltak settes i system, vil det videre trygge områder som sikrer kunder og ansatte på vei til og fra. Det er godt for rekruttering i områder som før kanskje var mer utsatt enn nå. Et trygt og godt handlemiljø gjør at kundene kommer tilbake og at de ansatte trives på jobb. Dette er svært viktig for omdømmekapitalen. I kjøpesenter er dette som regel regulert via senterkontor og gårdeier. Derfor er det å håpe et Trygg Handel kan bli en modell for å implementere slike systemer også blant aktører i frittstående områder, som for eksempel Karl Johan, legger han til.

– For oss er det superkult hvis Trygg Handel bidrar til økt omsetning. Men aller viktigst er det å ta ansvar i form av å skape trygge arbeidsplasser, sier Lucas Seifert.

(Kilde: Aktuell Sikkerhet)

"
Powered by Labrador CMS