Tøft for danske butikker – bedre for produsentene

Deloitte har utarbeidet en analyse over den økonomiske situasjonen i den danske motebransjen, Den viser blant annet at 4 av 10 motebutikker har hatt underskudd i siste regnskapsår.

Publisert

Dette er hovedkonklusjonene:

 • 4 av10 butikker hadde underskudd siste regnskapsår
 • Detaljomsetningen er fortsatt under press og hadde nedgang i både mengde og verdi i 2014.
 • Detaljhandel med bekledning ligger årligere an enn handelen generelt.
 • Omsetning per ansatt i klesbutikker har utviklet seg stabilt de siste årene.
 • Den gjennomsnittlige overskuddsgraden har økt fra -0,8 prosent til 4,2 prosent.
 • 31,7 prosent av virksomhetene anses som “meget sunne”, dvs. en avkastningsgrad på over 10 prosent og en soliditet på over 15 prosent.

  De danske tøyprodusentene klarer seg fortsatt bra. 7 av 10 gikk med overskudd siste år. Det er de største aktørene som klarer seg best. Generelt ser bransjen noe sunnere ut enn før, og eksporten steg med 8,7 prosent, viser Deloittes analyse.

  Dette er konklusjonene:

 • I forrige regnskapsår var gjennomsnittlig omsetning per ansatt 2.338.000 kroner. En økning på 7,1 prosent sammenlignet med 2012/13.
 • Primært resultat per ansatt har falt de siste tre årene. I 2013/14 var det primære resultat i gjennomsnitt 126.000 kroner per ansatt i bransjen. En nedgang på 2,9 prosent siden 2011.
 • De store virksomhetene med over 50 ansatte klarte best med et primært resultat på 192.000 kroner per ansatt. Tilsvarende tall for mindre virksomheter med 2-9 ansatte var 93.000 kroner per ansatt.
 • 44,3 prosent av virksomhetene anses som ”meget sunne”, dvs. at de har en avkastningsgrad på over 10 prosent samtidig med at de har en soliditet på over 15 prosent. (Kilde: Tøj)
Powered by Labrador CMS