DOGA deler ut designstøtte

DOGA (Design og Arkitektur Norge) deler hvert år ut designstøtte til inkluderende bærekraftig design. Kravet til designstøtten er at det benyttes profesjonell designkompetanse og en inkluderende designmetodikk.

er kan det søkes om støtte på 125.000 kroner til å benytte profesjonell designkompetanse i utviklingen av en inkluderende bærekraftig designstrategi, et nytt produkt, grafisk design, tjeneste, digital løsning eller bygde omgivelser for et større mangfold av mennesker. Årets designstøtte til inkluderende designprosjekter skal deles ut til ti prosjekter.

Et av årets fokusområder er en inkluderende designstrategi som sikrer at fremtidig produkt og tjensteutvikling inkluderer et større mangfold av behov og mennesker enn kun ‘gjennomsnittet’. Et annet fokusområde er fysisk og digital inkludering innen reiseliv og kultur.

Mer informasjon: https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/design-for-alle/designstotte/

Powered by Labrador CMS