2Biz: Motekonsepter som har hastighet som utgangspunkt vil vinne

Ekspressvarer kan styrke butikkens økonomi

En rekke leverandører av ekspressvarer sier det samme: Ekspressvarer kan bedre butikkens økonomi.

Publisert

Leverandørene med ”omgående levering” har bidratt til at de aller fleste av de øvrige leverandørene har satset mye på ekspresskolleksjoner i tillegg til sine ordinære kolleksjoner for å kunne levere i sesong. Noe som har endret innkjøpsmønsteret hos butikkene. Andelen forhåndsordre har gått ned fordi de fleste holder igjen på budsjettene sine for å kunne kjøpe inn i sesong.

Floyd: Viktigere enn noen gang

- Viktigere enn noen gang

- I dagens markedssituasjon er ekspressmote enda viktigere enn noen gang, da markedet endrer seg raskere enn det har gjort tidligere, sier daglig leder i Floyd, Tommy Smith.
- Hva kan Floyd tilby i den sammenheng?

- Floyd kan tilby riktige varer til enhver tid gjennom hele året og detaljisten trenge rikke ta særlig stor risiko, da vi som ekspressleverandør snur oss veldig raskt i sesong. Floyd har vært en leverandør av ekspressmote i over 30 år og har alltid ment at det har vært meget interessant for retaileren.

- Nyheter for våren?

- Vi ser en del tendenser med sterke farger, men også jordtoner. Men det er jo akkurat det beste med å være en ekspressleverandør: Vi venter til det siste med å sette farger og lage kolleksjoner for å kunne levere det kundene ønsker til enhver tid.

Høyere hastighet, bedre bidrag

One Txo Lukzuz: Bidrar til bedre varetilpasning

I virksomhetene bak henholdsvis In Front og One Two Luxzuz er de to eierne og direktørene enige om at det generelt vil være en fordel om innkjøpsbudsjettene i større grad gir plass til mer innkjøp i sesong. - Her hos In Front hører vi stadig at detaljhandelen, og særlig klesbutikkene er under press, ikke minst likviditetsmessig. Derfor forundrer det meg at ikke klesbutikkene i langt større grad fokuserer på ekspressmerker som løsningen på mange av deres utfordringer. Med nye kolleksjoner hver måned i stedet for hver sjette måned sier det seg selv at omsetningshastigheten på lageret stiger markant. Dermed faller kapitalbindingen - og trekket på kassekreditten, sier Mogens Kongsgaard, CEO og eier av In Front. – Fra butikkeiere som satser på ekspressvarer med nye varer på stengene hver måned, og kanskje oftere, hører vi at butikken blir mer interessant for kundene, sier Mogens Kongsgaard.

Bedre økonomi

Jack Poulsen fra X-Press Group, som står bak ekspressmerket One Two Luxzuz, sier at et ekspressmerkes berettigelse selvsagt ligger i at varene er sesonmessig riktige og i god kvalitet.

- Men samtidig legger vi vekt på at One Two Luxzuz-prisene er overkommelige og med mulighet for å kalkulere slik at butikken får en god bruttofortjeneste, sier han, og tilføyer: - Men det er også super-viktig for oss å kunne bidra med en forbedret varetilpasning i de enkelte butikker. Hvis butikkene skal ha en sjanse til å forbedre bunnlinjen, må mesteparten av de varene som kjøpes inn selges raskt, med godt dekningsbidrag. Det er helt innlysende, at hvis en større del av budsjettene blir tildelt leverandører med omgående levering, så vil butikkene langt lettere kunne tilpasse innkjøpene til den aktuelle flyten ut av butikkene. Samtidig vil varer kjøpt tettere på, og i sesongen, sjelden utgjøre noen stor risiko for ikke å bli solgt med fortjeneste. Det tar kun én sesong å endre innkjøpsmønster. Det er helt basalt og nødvendig at butikkene blir mer dynamiske og i konstant forandring, poengterer One Two Luxzuz-innehaveren.

Gjør butikken mer aktuell

Michael Friis, adm. direktør i 2BIZ, sier det slik:
- Generelt tror jeg at motekonsepter som har hastighet som utgangspunkt vil vinne. Forbrukere etterspør nyheter. De motebutikkene som selger aktuelle varer som avspeiler forbrukernes behov får en høyere omsetningshastighet og et bedre dekningsbidrag. Hvis jeg var detaljist ville jeg brande min butikk og definere den ved å gå dypere inn i samarbeidet med færre merker. Jeg ville handle med få gode, langsiktige merker som jeg hadde tillit til, og krydre med flere ekspressmerker
- Det er mitt inntrykk at en del multibrandbutikker med fordel kunne arbeide mer strategisk i planleggingen av neste seosng. Deskal komme med et kvalifisert motspill til eksempelvis Amazon, som av mange oppfattes som ”den store stygge ulven”. Nettopp ekspressleverandører kan være med på å befeste butikkens image som attraktiv med en strøm av aktuelle varer. Hos 2BIZ har vi for eksempel seks årlige kolleksjoner som leveres løpende i trendriktige drops. Når en butikk handler med oss, binder de ikke pengene i et lager.
- Hos 2BIZ ser vi forøvrig ikke andre ekspressleverandører som konkurrenter, men som kolleger. Hvis vi står sammen om å få vårt budskap ut til detaljhandelen blir vi alle sammen sterkere.


Powered by Labrador CMS