Norske skomerker samarbeider:

Andreas Malo Dyb
Andreas Malo Dyb

En klynge av konkurrenter

Grunnleggeren av Kastel, Andreas Malo Dyb, er initiativtaker til et nytt skonettverk i samarbeid med Norwegian Fashion Hub og NF&TA.

Publisert

Her går seks norske skoprodusenter inn i et samarbeid for å utvikle seg og bli sterkere.

Prosjektets hovedmålsetting er å styrke konkurransekraften, utvikle innovasjonsevnen og øke markedsposisjonen til norsk skoindustri. Skonettverket har som ambisjon å styrke markedsposisjonen nasjonalt og internasjonalt gjennom å skape en delingskultur, samarbeid om kompetanseutvikling, tilgang til innsikt og næringsanalyser, og utvikling av felles systemer og infrastruktur. Viking, Swims, Gaitline, Tag Your Shoes, Alfa og Kastel har knyttet seg til nettverket.

Den norske skobransjen står overfor et veiskille. En bærekraftig forretningsmodell er nødvendig for at industrien skal overleve, men en liten bransje bestående av mange små leverandører har ikke muskler til å omstille seg på egen hånd.

I dag finnes det noen få skoprodusenter i Norge, men mesteparten av skoene nordmenn har på føttene, kommer fra utlandet. Skoproduksjon er dyrt og krevende. For å lage én enkelt sko trengs det mellom 30 og 50 forskjellige komponenter, gjerne av ulike materialer. Disse produseres ofte ved forskjellige fabrikker før de settes sammen, sendes over havet og havner på noens føtter eller i et butikkvindu.

Må samarbeide

– For en større, internasjonal aktør som Nike eller Adidas er det enklere og billigere å satse på bærekraft. En liten, norsk aktør alene har ikke muskler nok til å gjøre de samme endringene, men dersom flere aktører i samme bransje slår seg sammen og deler på ressurser, kunnskap og maskineri håper vi det er mulig å gjøre den norske skobransjen mer konkurransedyktig og på sikt få i gang produksjonen her hjemme, sier Andreas Malo Dyb.

Sammen med Norwegian Fashion Hub har han startet prosessen med å danne et skonettverk som, i tillegg til å tilrettelegge for bærekraftig produksjon, skal styrke den norske skoindustrien på internasjonalt nivå. Alfa, Tag Your Shoes, Viking, Swims og Gaitline er blant merkene som allerede er en del av nettverket, i tillegg til Kastel.

– Fram til nå har vi har jobbet hver for oss, med hver våre ting. Så viser det seg jo at man har mange av de samme utfordringene. Alle har jo en ambisjon om å lykkes internasjonalt. Da må man sette ting i perspektiv og samarbeide, sier Andreas Engell, CEO i Gaitline.

Lære av hverandre

Skonettverket, som er støttet av Innovasjon Norge, skal bygge en delingskultur der bedriftene kan lære av hverandre, samarbeide om å bygge kompetanse, og gå sammen om de felles utfordringene som er kompliserte for bedriftene å løse alene.

Leder i Norwegian Fashion Hub, Elin Kathrine Saunes, mener nettverket er et nødvendig strategisk grep for å opprettholde markedsposisjonen til norske leverandører:

– Det er ikke lenger et konkurransefortrinn å være bærekraftig, det kommer til å bli en hygienefaktor. Det er det som gjør at du ikke blir valgt bort.

For forbrukerne etterspør endring. De vil ha bærekraft i alle ledd og gjennomsiktighet i produksjonen. De siste årene er det blitt større fokus på å reparere brukte klær og sko fremfor å kaste og kjøpe nytt, og Fashion Service-konseptet, som går ut på å leie fremfor å kjøpe, blir stadig større.

Stort potensial

– Skobransjen har et stort potensial her. I tillegg til å gjøre selve produksjonen bærekraftig, må industrien samarbeide om å finne innovative løsninger som hjelper produktene å vare lenger. Bytte ut såler og andre deler, erstatte én sko i stedet for å kjøpe et nytt par, gjenvinne materialene i skoen, mulighetene er mange, sier Andreas Malo Dyb.

Sammen med Norwegian Fashion Hub og de andre norske merkevarene i nettverket vil han ta det norske skomarkedet tilbake.

– Norsk skohistorie er tradisjonelt sett en historie om kvalitet og innovasjon. Beksømkonstruksjonen, som internasjonalt er anerkjent som The Norwegian Welt, er en unik konstruksjon for å gjøre sko mer vannavisende, og brukes i dag av skomakere over hele verden. Aurlandsskoen, som fortsatt produseres i Norge, var de første til å lage mokkasinen vi kjenner til i dag, og Alfa Sko var en av de første skomerkene i verden til å bruke Gore-Tex i skoproduksjon, opplyser Malo-Dyb.

– Jeg håper skonettverket kan bli en videreføring av denne tradisjonen, og at norske sko nok en gang kan hevde seg internasjonalt, avslutter Kastel-grunnleggeren.

Bærekraftsmål

Alle tiltakene i nettverket er knyttet opp mot følgende av FNs bærekraftsmål: *Anstendig arbeid og økonomisk vekst * Industri, innovasjon og infrastruktur *Ansvarlig produksjon og forbruk

* Samarbeid for bærekraftsmålene.

Powered by Labrador CMS