European Fashion Alliance:

Deltakerne på EFAs første toppmøte

En kreativitetsdrevet og bærekraftig fremtid for mote

Grønnere, mer innovative og mer kreative – på det første toppmøtet på Gran Canaria satte medlemmene av European Fashion Alliance «EFA» sammen en pakke med tiltak og handlinger for en mer bærekraftig og inkluderende fremtid for den europeiske moteindustrien.

Det Gran Canariske motenettverket Moda Calida og den lokale myndigheter Cabildo de Gran Canaria, inviterte medlemmene av European Fashion Alliance (EFA), til Maspalomas 19. og 20. oktober under Gran Canaria. Swim Week – den eneste europeiske Swim Wear Week – for EFA sitt første toppmøte. EFA er et europeiske motenettverk grunnlagt i Frankfurt i juni 2022.

Målet med toppmøtet, som inkluderte 59 representanter fra 23 europeiske land, var å diskutere og bli enige om en pakke med tiltak og handlinger som kan støtte og fremme den nødvendige transformasjonsprosessen i moteindustrien i Europa. Alliansen, som består av 29 medlemsorganisasjoner, inkludert en rekke moteråd, moteuker, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, representerer mer enn 10 000 europeiske selskaper i motesektoren, alt fra mikrobedrifter til store selskaper.

Et av hovedtemaene under møtet var "Green Deal" formulert av EU i 2019 av kommisjonspresident Ursula von der Leyen for å redusere netto utslipp av klimagasser til null innen 2050, som moteindustrien også må bidra raskt til.

European Fashion Alliance har som mål å bidra betydelig til å oppnå en CO₂-nøytral, miljømessig bærekraftig, giftfri og fullstendig sirkulær tekstilindustri og å øke kompetansen til moteprodusenter, designere og forbrukere.

For å nå målet ble det definert fire pilarer som de målrettede tiltakene skal bygge på under møtet på Gran Canaria: bærekraft, utdanning, politikk og innovasjon.

European Fashion Alliance mener at bærekraft og digital transformasjon, sammen med innovasjon, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, vil være driverne for at moteindustrien kan gjøre tekstiler mer holdbare, reparerbare, gjenbrukbare og resirkulerbare. For å akselerere denne overgangsprosessen vil EFA derfor fokusere på tverrkulturell utveksling og interaksjoner og støtte unge talenter som drivere for endring gjennom handlinger, forskning og kampanjer.

For perioden fra 2023 til 2027 har European Fashion Alliance definert fire hovedmål basert på overnevnte pilarer:

1. Definering av en etisk, sosial og bærekraftig atferdskodeks for EFA-medlemmer og i forlengelsen for moteindustrien.

2. En ny Green Deal for mote på europeisk nivå, som representerer motekultur og næringsliv, basert på et europeisk-basert sirkulært og sosialt moteøkosystem basert på delte data og et delt måledatasystem.

3. Oppretting og håndheving av bærekraftig kompetanseutvikling, sosial og kulturell praksis for EFA sine sentrale interessenter.

4. Styrke generasjon Z og de kommende generasjonene som ledende i en digital, sirkulær og sosial omstilling av moteindustrien

Medlemmene er enige om at visjonen og målene til EFA må omsettes til konkrete handlingsplaner og politiske rammeverk innen de neste to til tre årene for å drive endring. Dette kan kun oppnås med en solid forståelse av behovene og utfordringene til moteindustrien, spesielt de kreative og designorienterte interessentene.

«European Fashion Alliance er et sterkt nettverk som kan gi sitt bidrag til å endre den europeiske moteindustrien. Endring skjer ikke alene. Det er behov for bransjeinteraksjon og det er det EFA skal være.» Scott Lipinsky, Fashion Concil Germany

I 2023 lanserer EFA en europeisk undersøkelse gjennom sine medlemmer for å kartlegge behovene og utfordringene til mikro, små, mellomstore og store bedrifter som opererer i mote- og tekstilindustrien, samt utdannings- og forskningsorientert og annen industri- relaterte interessenter.

Innsikten fra dette arbeidet gjør det mulig for EFA å skape et prioritert politisk rammeverk, som svar på gjeldende Europeisk lovgivning. Målet er å gi næringen en bedre forståelse av europeisk lovgivning.

«NFH har vært med i opptakten og til etableringen av EFA. Vi opplever at det er viktig å være påkoblet Europa, både med tanke på lovendringene som er i gang, og for å bidra til at norsk motebransje har innsikt og kunnskap. Ikke minst har vi mye med bidra inn i Europeisk motebransje» Elin Kathrine Saunes, CEO Norwegian Fashion Hub

EFA involvere og styrke unge talenter og stemmer ved å aktivt engasjere dem i lederroller og aktiviteter i organisasjonen sammen med etablerte merkevarer og organisasjoner.

Om EFA

European Fashion Alliance er den første transnasjonale alliansen av europeiske moteinstitusjoner. Den har som mål å fremme et fruktbart, bærekraftig og inkluderende økosystem for europeisk mote. EFA fungerer som en sterk kollektiv stemme som fremmer og fremskynder overgangen til europeisk mote til en mer bærekraftig, innovativ, inkluderende og kreativ fremtid. Norwegian Fashion Hub har vært med siden oppstarten.Powered by Labrador CMS