Korona gjør at flere tegner kredittforsikring

Korona-pandemien har bidratt til at stadig flere norske bedrifter sikrer sine fordringer med kredittforsikring.

Publisert

Norge er et land hvor mye av forretningsforbindelsene er basert på relasjoner og tillit. Derfor har det ikke vært så vanlig å forsikre seg uteblitt betaling og kunder som går konkurs eller er insolvent. Selv om norske bedrifter forsikrer seg mot svært mye annet, har de ikke vært spesielt opptatt av å sikre inntektene de skal leve av.

Espen Swartling
Espen Swartling

Dette er i ferd med å endre seg, og Euler Hermes, som er størst på kredittforsikring i Norge, kan slå fast at koronapandemien har bidratt til en sterk økning. I 2020 økte antall nye poliser i selskapet med 50 prosent sammenlignet med tidligere år.

- Koronapandemien gjorde at mange følte seg usikre og redde for å gå glipp av inntekter. Dermed opplevde vi en sterk økning. Det roet seg litt på høsten, men med mye snakk om at vi må vente en konkursbølge utover våren, opplever vi økt interesse igjen nå, sier Espen Swartling, regionsjef Vestlandet i Euler Hermes.

Rundt 1.000–1.500 norske selskaper har kredittforsikring i dag. Ifølge Swartling ser stadig flere nå verdien av produktet.

-Hva er kredittforsikring?

En kredittforsikring kan brukes av alle bedrifter som selger på kreditt til andre næringsdrivende. Euler Hermes har porteføljeforsikring med fast premiebeløp beregnet for små og mellomstore bedrifter med såkalt «blind dekning», det vil si at man har en dekning for alle sine kunder. Dermed får man erstattet 60 prosent av fakturasummen hvis kunden er konkurs eller insolvent, eller det går mer enn 180 dager etter forfall før fakturaen er betalt. Denne typen forsikring gir en dekning på fra 500.000 kroner til 2,7 millioner kroner i årlig tap. Den rimeligste utgaven koster rundt 50.000 kroner i året, den dyreste 195.000 kroner. Man kan også tegne forsikring på enkeltkunder eller utvalgte kundesegmenter.

- En smidigere og ofte rimeligere løsning enn for eksempel bankgaranti, fastslår Swartling. I motsetning til at man må kreve kunden for bankgaranti, har man sikret fordringen uten at kunden trenger å vite noe om det, uten at kunden har plunder og heft med å få etablert en garanti og uten at kunden da binder opp finansieringskapasitet med garantien. Og du vil også ha dekning for krav til bedrifter som kanskje er i en vanskelig økonomisk situasjon, som derfor ikke vil få innvilget bankgaranti, sier han.

Forsikringen dekker kunder i Norge og 31 europeiske land og brukes gjerne som en form for eksportforsikring, men er uten tvil like relevant og effektiv for å beskytte innenlands salg.

God sikring

Dale of Norway er ett av de norske tekstilbedriftene som har hatt kredittforsikring i en årrekke. Dale har forsikret hele sin kundeportefølje, både i Norge og utenlands. Kredittansvarlig June Espeland konstaterer at denne typen forsikring er en god sikring mot tap, selv om det er relativt sjelden den må tas i bruk. – Det viktigste for oss er å ha en god dialog med kundene, være fleksible og finne løsninger om de sliter med å overholde betalingsfrister. Men kredittforsikring har gjort at vi har redusert tap ved konkurser. Og det er betryggende å ha en slik forsikring når man selger utenlands, hvor det er andre lover og regler enn i Norge, og hvor det kan være problematisk og tidkrevende å få innfridd sine krav, spesielt ved konkurser.

Fakta om Euler Hermes

  • Verdens største kredittforsikringsselskap.
  • Hadde en omsetning på 2.700 milliarder euro i 2018.
  • Mottar ca. 21.700 kredittsøknader hver dag, verden rundt.
  • Eies av den tyske finansgiganten Allianz

Powered by Labrador CMS