Høy andel engasjerte og motiverte medarbeidere i Lindex. Foto: Lindex

Engasjerte Lindex-ambassadører

Lindex' globale medarbeiderundersøkelse viser gode resultater sammenlignet med andre selskaper av samme størrelse.

Publisert

Resultatene til Lindex skiller seg ut på parametere som informasjon, lederskap og hvor dypt forankret selskapets verdier er blant de ansatte. Undersøkelsen viser også engasjement og ambassadørskap i organisasjonen.

Selskapet gjennomfører regelmessig en slik undersøkelse for å få en oversikt over hva selskapets ansatte synes om arbeidsplassen og selskapskulturen.

Høyere enn gjennomsnittet

Resultatet av den siste undersøkelsen viser at andelen positive ansatte er så høy som 81 prosent, noe som er 18 prosent høyere enn gjennomsnittet i databasen til Ipsos, selskapet som er ansvarlig for undersøkelsen. Andelen engasjerte ansatte er også høy med 82 prosent, noe som er godt over gjennomsnittet på 65 prosent i Ipsos database.

– Nok en gang viser medarbeiderundersøkelsen til Lindex svært sterke resultater. Det er spesielt tydelig blant de ansatte i Lindex-butikker, hvor resultatene er på et ekstra høyt nivå. Lindex har et sterkt engasjement og en høy andel av ambassadører blant sine ansatte. Resultatene er sterke for nesten alle Lindex' markedsområder, sier Anna Wärngård fra Ipsos.

Det som kjennetegner en ambassadør, er en som er stolt over arbeidet som utføres, og arbeidsgiveren. Det handler om å trives, være motivert og oppleve at arbeidet gir mening. En ambassadør har også tillit til arbeidsgiveren sin, kan identifisere seg med selskapets verdier og snakker positivt om arbeidsgiveren med andre.

– Vi er svært fornøyd med de gode resultatene, som gjenspeiler vår sterke kultur og vårt sterke fellesskap. Sammen jobber vi mot Lindex' visjon som handler om å styrke og inspirere kvinner overalt, der de ansattes engasjement, driv og ambassadørskap er avgjørende for Lindex' vellykkede utvikling som en global merkevare, sier Sanna Lindgren, direktør for kultur og kommunikasjon.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført før årsskiftet 2019, og 2.729 personer deltok. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS