Korona-problemer for Lindex, men nettsalget doblet seg

Korona-pandemien og følgene hadde betydelig innvirkning på omsetningsutviklingen til Index. Likevel rapporterer selskapet et resultat som står godt i dagens situasjon.

Lindex’ driftsresultat for andre kvartal var på 167 millioner svenske kroner (197 millioner svenske kroner i 2019). Nedgangen skyldes redusert omsetning i andre kvartal, da butikkene i størstedelen av moteselskapets markeder måtte stenge.

- Det har vært en kontinuerlig utfordrende periode med stengte butikker i de fleste av våre 18 markeder i løpet av våren. Rask implementering og effektive kostnadsbesparende handlinger samt sterk digital vekst gjorde det imidlertid mulig for oss å redusere påvirkningen. Vi rapporterer et resultat for andre kvartal som ser bra ut sammenlignet med fjorårets svært sterke resultat, spesielt i lys av dagens situasjon, sier konsernsjef Susanne Ehnbåge.

Lindex' totale omsetning i lokal valuta i juni nådde samme nivå som året før, men ble redusert med 2 prosent i svenske kroner. Omsetningen i april og mai falt med 28 prosent i lokal valuta og med 30 prosent i svenske kroner, som førte til en omsetningsreduksjon i andre kvartal på 18 prosent i lokal valuta og 20 prosent i svenske kroner.

Moteselskapet fortsatte den sterke veksten på nett, med en økning på 102 prosent i andre kvartal. Lindex' andel av den totale omsetningen på nett var 16,2 prosent i løpet av kvartalet, sammenlignet med 6,6 prosent i samme periode året før.

Lindex viser en bedre omsetningsvekst enn markedet i løpet av første halvår for alle nordiske markeder.

- For å støtte den sterke veksten på nett og endringene i kundeatferd har vi vært fleksible og omstilt virksomheten vår raskt. I løpet av kvartalet har e-handel doblet seg og til og med tredoblet seg i mange av markedene våre. Det er også gledelig å se at de fysiske butikkene begynner å ta seg opp igjen, med omsetningen i juni på samme nivå som året før, til tross for at vi hadde stengte butikker i noen av markedene våre. For å posisjonere oss og holde oss godt i gang fremover fortsetter vi å utvikle det sterke tilbudet vårt til kunder, samtidig som vi jobber videre med strategiske investeringer innen digital utvikling, salgskanalene våre og bærekraft, sier Susanne Ehnbåge.

Powered by Labrador CMS