Solid økning for Match

Nedgang og all time high for kjedene

Omsetningsnedgang for de store kleskjedene i 2019, men noen hadde "all time high".

Publisert

Omsetningen i de store kleskjedene gikk ned med 1,2 prosent i 2019. Nedgangen er vesentlig mindre enn i kleshandelen generelt og skyldes nedlegging av mange butikker. I nær en tredjedel av kleskjedene var omsetningen «all time high».

Foreløpige tall viser at omsetningen i landets klesbutikker i 2019 gikk ned med 2,9 prosent til 30,1 milliarder kroner ekskl. mva. Tall fra 25 kleskjeder, alle med en omsetning over 100 millioner kroner ekskl. mva., viser at disse omsatte for 19 344 millioner kroner, en nedgang på 1,2 prosent fra 2018. De 25 kleskjedene sto for 64,3 prosent av klesbutikkenes samlede omsetning i Norge i fjor, mot 63,2 prosent i 2018. Omsetningen i resten av landets klesbutikker endte i fjor på 10 756 millioner kroner, 5,8 prosent mindre enn i 2018.

De 25 store kleskjedene hadde ved utgangen av 2019 til sammen 1 815 butikker i Norge, 70 butikker eller 3,7 prosent færre enn ved utgangen av 2018. Rundt halvparten av nettoavgangen av butikker i fjor skyldes avviklingen av kleskjeden Days Like This, der 34 av kjedens 52 butikker ved utgangen av 2018 har blitt lagt ned i 2019. Selv om mange kjeder har redusert antall butikker, var det likevel noen som åpnet nye butikker i fjor. Fem av kjedene hadde en netto tilvekst av butikker, mens det var en nettoavgang i 13 av kleskjedene. I syv kjeder var antall butikker ved utgangen av 2019 det samme som ved utgangen av 2018.

Tøft marked

Klesbutikkene i Norge har vært igjennom tre utfordrende år. Totalt har omsetningen fra 2016 til 2019 falt med 6,5 prosent (2,1 milliarder kroner ekskl. mva). Mesteparten av nedgangen har kommet de to siste årene: I 2018 gikk omsetningen ned med rundt 930 millioner, og i fjor falt den med rundt 900 millioner kroner. Mens prisfall på 3,1 og 0,4 prosent i 2018 og 2017 trakk ned verdiveksten i de to årene, var dette ikke tilfellet i fjor, da klesprisene gikk opp med 1,5 prosent. Konkurstallene viser at det ble åpnet konkurs i 105 klesforetak i fjor, mot 85 i 2018. I tillegg har det trolig blitt avviklet flere klesbutikker i 2019 enn i 2018, noe som klart har bidratt til omsetningsnedgangen. Konkurransen fra norske- og utenlandske nettbutikker er betydelig. Mesteparten av omsetningstapet i klesbutikkene de tre siste årene er spist opp av nettbutikkene.

Omsetningsutvikling 2009 - 2019

Kilde: Statistisk sentralbyrå

All time high for flere kjeder

I et år som har vært preget av konkurser og avviklinger er det likevel mange kjeder som har lagt bak seg en topplinje som har vært høyere enn noe sinne. Av de store kjedene er det bare Match som kan vise til «all time high». For sjette året på rad har kjeden omsetningsvekst. Omsetningen i fjor økte med 4,7 prosent til 1 156 millioner kroner. Deler av veksten skyldes en nettotilvekst på tre butikker.

Høyer-kjeden hadde også rekordhøy omsetning i fjor. Med 501 millioner i omsetning, passerte de forrige toppnotering fra 2016 med tre millioner kroner. Åpning av to nye butikker ligger bak omsetningsøkningen.

Floyd har også økt omsetningen år for år og endte i fjor opp med en årsomsetning på 365 millioner kroner, fem millioner mer enn i 2018.

Åpning av nye butikker ga ny omsetningsrekord for Boys of Europe. Det er syvende året på rad at kjeden øker omsetningen. Enda lenger sammenhengende vekst har Volt, som har økt omsetningen hvert eneste år siden kleskjeden ble etablert i 2006.

BGN Retail (Zizzi) omsatte i fjor for 156 millioner kroner, noe som er ny omsetningsrekord. Også i undertøyskjeden CHANGE Lingerie var omsetningen i 2019 den høyeste noen gang. CHANGE Lingerie åpnet sin første butikk i Norge i 2006, og med unntak av 2017 har omsetningen økt hvert eneste år siden starten. Sammenhengende vekst fra etableringsåret 2012 har det også vært for Levis Store.

Omsetningsrekord for Zizzi

Tosifret i tre kleskjeder

Tre klesforetak/kjeder kan vise til tosifret vekst i 2019. Only Stores Norway, som består av 24 Only-butikker, har økt omsetningen med 18,8 prosent til 139 millioner kroner. BGN Retail har økt omsetningen med 16,3 prosent og Levis Store har omsatt for 115 millioner kroner, en økning på 14,6 prosent. I BGN Retail skyldes en del av veksten åpning av nye butikker, mens veksten i de to andre kjedene er på samme antall butikker.

Gina Tricot og Texcon har økt omsetningen med 7,6 og 5,0 prosent, til tross for at det er færre butikker i kjedene ved utgangen av 2019 enn ved utgangen av 2018. Match og CHANGE Lingerie omsatte i fjor for 4,7 og 4,2 prosent mer enn i 2018. Ytterligere åtte kleskleder hadde en positiv utvikling i fjor. KappAhl og Høyer økte omsetningen med 2,3 og 2,0 prosent, mens Volt og Floyd omsatte for 1,8 og 1,4 prosent mer enn i 2018. I SparKjøp og Boys of Europe økte omsetningen med 1,3 prosent, mens den var 0,3 prosent høyere i Vic. For Zara er det estimert en omsetning på 540 millioner kroner, noe som også gir en liten vekst.

Milliardkjedene styrket sin posisjon

De syv største kjedene, med en omsetning på mer enn en milliard, styrket sin posisjon i 2019. Mens de i 2018 sto for 42,5 prosent av klesbutikkenes samlede omsetning, tok de i 2019 hånd om 43,4 prosent. Totalt omsatte de syv kjedene for 13 064 millioner kroner, en nedgang på 0,9 prosent fra 2018. Nedgangen skyldes bl.a. en nettoavgang av butikker på 1,1 prosent.

Best utvikling i fjor hadde Texcon og Match, der omsetningen økte med 5,0 og 4,7 prosent. I KappAhl gikk omsetningen opp med 2,3 prosent, mens den gikk ned med 0,3 prosent i Lindex. Nedgangen i Lindex skyldes at det ble stengt 5 butikker i første halvår 2019. I slutten av august i fjor ble det åpnet ny butikk i Metro Senter. Færre butikker bidro til at omsetningen i Dressmann gikk ned med 2,2 prosent. Selv om omsetningen falt, var utviklingen i Dressmann likevel bedre enn utviklingen i klesmarkedet generelt. Størst nedgang var det i de to største kleskjedene. I Hennes & Maurits falt omsetningen med 3,4 prosent, mens den gikk ned med 5,6 prosent i Cubus. I begge kjeder var det en liten nettoavgang av butikker i fjor.

Avviklet mange butikker

Felles for de seks kleskjedene med størst omsetningsnedgang i fjor er at de avviklet mange butikker. I Carlings, Urban og Polarn O. Pyret, der omsetningen gikk ned med 7,3, 7,4 og 7,7 prosent ble til sammen 13 butikker avviklet i løpet av 2019.

I B-young Gruppen falt omsetningen med 9,3 prosent. Mesteparten av nedgangen skyldes at noen butikker gikk ut av kjeden, samt noen avviklinger. I tillegg ble det åpnet en ny butikk på starten av 2019. Korrigert for utmeldelser, avviklinger og ny butikk falt omsetningen med 2 prosent i fjor.

I Bik Bok gikk antall butikker ned med 7,5 prosent, fra 107 butikker i 2018 til 99 butikker i fjor, noe som bidro til at omsetningen falt med 13,5 prosent. I Days Like This ble 34 (65,4 prosent) av de 52 butikkene som kjeden hadde ved utgangen av 2018 avviklet i fjor. På årsbasis bidro det til at omsetningen i kjeden gikk ned med 21,3 prosent.

Varner Gruppen, Voice Norge, Hennes & Mauritz, Texcon, Lindex og KappAhl sto for 53,0 prosent av omsetningen i butikkhandelen med klær i fjor mot 52,5 prosent i 2018. Totalt var det ved utgangen av 2019 i alt 1 502 butikker i disse seks klesgrupperingene, 58 butikker mindre enn ved utgangen av 2018.

1) Omsetningen gjelder regnskapsårene 1.9.2017-31.8.2018 og 1.9.2018-31.8.2019

2) Omsetningen for 2018 gjelder regnskapsåret 1.2.2018-31.1.2019. For perioden 1.2.2012-31.1.2020 har vi anslått omsetningen til 540 mill.

3) Inkl. nettbutikk

Kilde: Kvarud Analyse

Powered by Labrador CMS