Sterk økning for H&M

H&M Group hadde en sterk avslutning på fjoråret og er på vei tilbake til samme nivå som før koronapandemien. Mye takket være en sterk økning i nettsalget. Det viser regnskapet for perioden desember 2020 til november 2021.

Publisert

Virksomhetens nettoomsetning i lokale valutaer har økt med 12 prosent. Kovertert til svenske kroner er det en økning på seks prosent, til 199 milliarder svenske kroner. Resultat før skatt er 11 milliarder SEK.

Økt nettsalg er den viktigste årsaken til veksten. Den har økt med 24 prosent, og utgjør i dag 32 prosent av totalomsetningen.

– Vi avsluttet året sterkt, med salg tilbake på samme nivå som før pandemien og med bedre lønnsomhet enn på flere år. Nå som vi er tilbake til en mer normalisert situasjon med en sterk finansiell stilling og god lønnsomhet, kan vi fullt ut fokusere på vekst igjen, sier Helena Helmersson, administrerende direktør, og fortsetter:

- Målet for 2030 er å doble salget og samtidig halvere karbonavtrykket vårt. Lønnsomheten skal over tid overstige 10 prosent. H&M-gruppens sterke kontantstrøm og finansielle stilling vil være avgjørende for vår evne til å investere i bærekraftig vekst. I 2022 vil vi doble investeringsnivået. Vi vil investere ytterligere i infrastruktur som teknologi og forsyningskjeden, men også i fornybar energi og bærekraftige materialer.

- Butikkene og kundeopplevelsen vil fortsatt spille en nøkkelrolle. Optimaliseringen av butikkporteføljen har vært vellykket. Nå trapper vi opp investeringstakten både i våre fysiske og digitale butikker for å løfte og styrke den integrerte opplevelsen ytterligere. Kundefokus, rask handling og fleksibilitet har vært nøkkelen i håndteringen av pandemien og vil være like viktig fremover. Kunder må alltid føle seg trygge på at de hos oss vil kunne finne den beste kombinasjonen av mote, pris, kvalitet og bærekraft. Med fortsatt fornøyde kunder og sterke relasjoner med alle våre partnere, er vi optimistiske med tanke på mulighetene for langsiktig og bærekraftig vekst for H&M-gruppen.

Powered by Labrador CMS