Kjøpesentereiere og leietakere må samarebeide fo rå komme gjennom krisen.

Gårdeierne: Må samarbeide for å komme gjennom krisen

– Vi som forvalter av kjøpesenter og våre leietakere må samarbeide for å komme oss gjennom koronakrisen, sier toppsjefen i Alti Forvaltning. Gårdeiere som representerer over 60 prosent av kjøpesenteromsetningen i Norge har kommet med et opprop.

LL Holding/Alti Forvaltning er en av kjøpesentereierne som nå jobber tett med leietakerne for å finne løsninger etter at salgsinntektene har falt dramatisk, helt ned i null for enkelte bransjer og butikker. Problemet er at eiendomsselskapene også skal leve.

Lars Ove Løseth, Alti Forvaltning

Status?

– Vi har mottatt mange henvendelser fra våre leietakere, med praktiske og økonomiske spørsmål. Det er stor variasjon i hvor mye koronasituasjonen har påvirket den enkelte leietaker, kommenterer Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning AS som står bak ALTI-kjeden.

– Noen leietakere har liten eller ingen omsetningsnedgang, mens den største nedgangen utover de som er pålagt å stenge finner vi innen tekstil og beslektede bransjer. Nå er det spenning knyttet til hvilke detaljer som kommer frem i statens tiltakspakke som skal presenteres på fredag. Når tiltakspakken er presentert, vil vi diskutere løsninger med våre leietakere som har hatt sterk omsetningsreduksjon, og de som er pålagt å stenge. Dette må vi som forvalter av kjøpesenter og våre leietakere samarbeide om for å komme oss gjennom, fremholder Lars Ove Løseth.

Olav Thon tidlig ute

Allerede for 14 dager siden besluttet Olav Thon Gruppen, som eier og forvalter totalt 79 kjøpesentre i Norge, og 11 i Sverige, å gi betalingsutsettelse for husleie, foreløpig fram til 1. juni, til alle serveringssteder og butikkleietagere i Norge som er rammet av likviditetsproblemer som følge av koronakrisen.

Det opplyste visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud med begrunnelsen at situasjonen rundt korona-krisen er dramatisk for norsk varehandel:

Ole-Christian Hallerud, Thon

– Omsetningen for mange av våre leietagere er nærmest over natten blitt borte. Han ber regjeringen og sentralbanken om å komme med flere tiltak som kan sikre at butikkene ikke går konkurs.

Norsk Eiendom med opprop

Norsk Eiendom prøver nå å koordinere sentereiernes interesse, og setter sin lit til at regjeringen skal dekke en andel av faste kostnader for bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen.

– Mange i eiendomsbransjen har allerede bidratt, men nå må vi virkelig brette opp ermene i dugnaden for å få ned faste kostnader, sier adm.dir. i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer.

Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

Askjer har ledet samtalene mellom utleiere og bransje­­­­organisasjoner som representerer leietakersiden. I kjølvannet av dette, og for nettopp å vise at eiendoms­bransjen stiller opp i en dugnad sammen med staten, ble det laget et opprop fra norske eiere av kjøpesentre. Her utfordrer store eiendoms­aktører flere i bransjen til å stille seg bak.

Gårdeierne i oppropet representerer over 60 prosent av kjøpesenteromsetningen i Norge.

Sender tydelig signal

– Vi ønsker å sende et tydelig signal. Den statlige ordningen er helt avgjørende, samtidig som vi store utleiere skal yte vårt gjennom betydelige husleierabatter til de som sliter, sier adm. dir. i Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland, på vegne av initiativtakerne bak oppropet.

Hans Jørgen Mørland, Scala Eiendom

Gårdeierne skriver i oppropet at de vil gi mellom 10 og 30 prosent husleierabatt til leietakere som er rammet av krisen. Rabattene innrømmes så snart statens krisepakke er endelig vedtatt, og det er avklart hvilken støtte den enkelte leietaker kan forvente fra staten.

Askjer mener det er prisverdig at disse gårdeierne mobiliserer til et slikt opprop. Han understreker samtidig at leiereduksjon må tilpasses evne og behov. Han minner om hva husleien egentlig dekker: – Det er avdrag på lån og det er lønnen til vaktmestere og renholdere. For eiendomsselskaper som driver med utvikling, er det også oppdraget som gir bygningsarbeidere lønn. Eller det kan være pensjonspengene til vanlige folk, understreker Askjer.

Stiller seg bak opprop

Sjefene i Norsk Eiendom og Scala Eiendom utfordrer nå flere gårdeiere til å signere oppropet, og at finansbransjen og andre som påvirker faste kostnader også bidrar i dugnaden.

Oppropet er så langt signert av Olav Thon Gruppen, Scala Eiendom, LL Holding / Alti Forvaltning, NorgesGruppen Eiendom, Obos Eiendom, Coop Norge Eiendom, Reitan Eiendom, Nærsenter Utvikling, CC Eiendom og NAF-Gårdene.

Flere eiendomsselskaper er forelagt oppropet, og vil i løpet av få dager ta stilling til om de også stiller seg bak innholdet.

Powered by Labrador CMS