Steen & Strøm mest bærekraftig i Europa

Steen & Strøm topper en internasjonal undersøkelse og er det mest bærekraftige kjøpesenterselskapet i Europa.

Publisert

Selskapet topper den internasjonale undersøkelsen «GRESB» og klassifiseres som «Regional Sector Leader» og “Green Star 2016”. Dette innebærer at eiendomsselskapet har nådd målet om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar i Europa.

Totalt 759 av verdens største eiendomsaktører, med tilsammen 66.000 eiendommer, deltar i den internasjonale benchmarkingen. Her rangeres Steen & Strøm som:

• nr. 1 av 55 kjøpesenteraktører i Europa (Retail non-listed Europe)

• nr. 2 av 129 kjøpesenterselskap i Europa (All)

• nr. 6 av 733 eiendomsselskaper i verden

- Det flotte resultatet skyldes at hele organisasjonen har jobbet seriøst med miljøoppgavene over tid. Miljøriktig drift er svært viktig. Det gir lavere energiforbruk og driftskostnader som kommer leietakerne til gode. Implementeringen av ISO-14001 i hele organisasjonen innebærer strukturert miljøledelse som sikrer eiendomsverdiene. Vi har fokus på miljø i alt vi gjør, og denne internasjonale anerkjennelsen motiverer stort. Det er inspirerende å ligge i front og vår visjon er nå å opprettholde denne ledende posisjonen, sier Robert Felczak som er leder for kjøpesentrene i Skandinavia.

GRESB sin poenggivning viser at Steen & Strøm er ansett å være den ledende i verden innenfor bærekraftig ytelser i kjøpesenterbransjen. GRESB-undersøkelsen inkluderer evaluering av syv miljøaspekter: Management, Policy & Disclosure, Risks & Opportunities, Monitoring, Performance indicators, Building certifications & benchmarking, Stakeholder engagement and New Construction & Major Renovations.

Steen & Strøm har definert spesifikke miljømessige, sosiale og verdiskapningsmål. Disse målene omfatter langsiktige mål på konsernnivå som så er spesifikt tilrettelagt for alle 21 kjøpesentre i foretaket. Målene er blitt valgt for å imøtekomme internasjonale, nasjonale og bransjeeksisterende reguleringer og for å oppfylle ambisjonen om effektivitet og innovasjon. Målene er håndgripelige og kvantifiserbare og favner om:

· Reduser energibruk med 20 % innen 2020

· 75 % gjenvinning av avfall mht sorteringsgrad.

· ISO 14001-miljøsertifiserte kjøpesenter (implementert i 2014).

· Tilrettelegge for bedre trafikksituasjon med elbil-parkeringer, tilrettelegging for syklende/gående samt bedre tilgang til kollektivtransport.

· Øke andelen miljøsertifiserte tjenesteleverandører kontinuerlig.

· Opplæring og intern informasjon om bærekraftig drift og forvaltning.

(Kilde: Kjedemagasinet)

Powered by Labrador CMS