Flere netthandlere konkurs

Konkurstallene innen detaljhandel ligger 6,7 prosent høyere i perioden fra januar til mai 2019 enn i fjor. Netthandel hadde 23,5 prosent flere konkurser enn i 2018, og 52 klesbutikker har gått konkurs siden nyttår, ifølge konkurstatistikken til Bisnode.

Publisert

Det har vært en nedgang med 1,3 prosent i antall konkurser og tvangsavviklinger på landsbasis totalt i årets første fem måneder, men detaljhandel sliter fortsatt. Økt netthandel har ofte vært forklaringen på at så mange butikker ender i skifteretten. Men nå viser det seg altså at det faktisk ser minst like ille ut for dem som driver butikk på nett som de fysiske butikkene.

– Det er ikke noen dramatisk utvikling i antallet konkurser så langt i år, og vi noterer en nedgang på 1,3 prosent totalt for alle bransjer samlet. Men konkurstallene er fortsatt høye, da fjoråret, som vi sammenligner med, hadde de høyeste konkurstallene på mange år, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

– At konkursene innen detaljhandel fortsetter å øke i 2019 er bekymringsfullt. Det er jo også spesielt å merke seg at det nå er netthandlerne som står for den største økningen innenfor detaljhandel, forklarer Ruud.

Konkursene fortsetter innen detaljhandel

430 virksomheter innen detaljhandel har blitt lagt ned hittil i år, og det er klesbransjen som topper listen. 52 klesbutikker er slått konkurs i årets første fem måneder.

– Det ser ut som at den tidligere forklaringen om at konkurransen fra netthandel påvirker butikkene ikke lenger gjelder, forklarer Ruud. Det er nå sterk konkurranse mellom nettbutikkene, samtidig som utenlandske nettbutikker nok også tar sin del av handelen. Det kan være noen av årsakene til økningen i konkurser for dette segmentet, sier Bisnode-økonomen.

Konkursbransjene

De tre største bransjene som lenge har ligget på konkurstoppen er detaljhandel, bygg og anlegg samt tjenesteyting. Detaljhandel har hatt størst økning med 6,7 prosent, de første fem månedene av 2019. Bygg og anlegg har nesten ikke hatt noen utvikling tidligere i år, men nå i det siste har de opplevd en vekst i antall konkurser og tvangsavviklinger, og går opp med 3,6 prosent. Tjenesteyting er den av de tre bransjene som har opplevd en nedgang med 8,4 prosent hittil i år.

Nå begynner de nest største bransjene, eiendom, transport og industri å merke en økning i konkurser og tvangsavviklinger. Eiendom har opplevd en økning på hele 17,2 prosent, Transport har hatt en økning på 12 prosent og Industri har økt med 9,2 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

De største konkursfylkene

Av de tre største konkursfylkene, Akershus, Oslo og Hordaland er det kun Akershus som har hatt en økning i konkurser og tvangsavviklinger hittil i år. 340 bedrifter har gått overende i Akershus. Det har vært en nedgang i antall konkurser i både Oslo og Hordaland, med henholdsvis 3,1 prosent og 8,4 prosent.

Rogaland begynner å nærme seg Hordaland i antall konkurser, og hadde en økning på 11,8 prosent, det tilsvarer 228 bedrifter som er slått konkurs eller tvangsavviklet. I Hordaland ble 295 bedrifter slått konkurs.

Av alle fylkene i Norge er det Hedmark som har hatt størst økning i antall konkurser, med 29,9 prosent. Telemark har derimot opplevd den sterkeste nedgangen med 29,2 prosent.

Powered by Labrador CMS