Flest konkurser i varehandelen

I første kvartal i år ble det åpnet 1 333 konkurser, som er en oppgang på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Varehandelen ble hardest rammet.

Publisert

Målt i absolutte tall var økningen på 32 konkurser. Den største prosentvise oppgangen finner vi i Nordland og Hedmark med henholdsvis 48 og 47 prosent flere konkurser, viser nye tall fra statistikken ‘Opna konkursar’. I Nordland og Østfold var økningen i absolutte tall størst, med 23 og 22 flere konkurser i hvert av de to fylkene. Vest-Agder og Møre og Romsdal hadde størst nedgang i antallet konkurser med henholdsvis 21 og 20 færre konkurser.

Åtte av ti konkurser, i alt 1 049, var foretakskonkurser som omfatter alle foretak unntatt enkeltpersonforetak. 27 prosent av foretakskonkursene var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner, mens bygge- og anleggsvirksomhet sto for 25 prosent.

De resterende 284 konkursene var personlige konkurser og enkeltpersonforetak. 39 prosent av konkursene var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS