Thomas Vethe tror på synlighet. tilstedeværelse,åpenhet, ærlighet og samarbeid

Den nye Texcon-sjefen: - Synlighet og samarbeid

- Jeg tror på synlighet, tilstedeværelse, åpenhet, ærlighet og samarbeid.

Publisert

Dette er den nye Texcon-sjefen Thomas Vethes plattform og utgangspunkt. Han har hatt en rask start på sin nye tilværelse med kjedekonferanse, reisevirksomhet og meget tett program for å møte så mange medlemmer og leverandører som mulig i løpet av kortest mulig tid. Nettopp for å være synlig og legge opp til et tett samarbeid med leverandører og medlemmer basert på åpenhet og ærlighet.

Han er fersk i tekstilbransjen, men en erfaren leder: De siste årene har han vært salgsdirektør i Onninen og daglig leder i et datterselskap av Onninen. Tidligere har han vært salgsdirektør i byggevare og transportbransjen. Mye har dreid seg om kundekontakt, ledelse og etablering av nye team og avdelinger – jobber som har krevd mye relasjonsbygging, samarbeid og nytenkning. Han er 42 år, gift, har to barn og er bosatt på Skedsmokorset.

Overordnet for Vethe er samarbeid: En god dialog og tett kontakt med medlemmer og leverandørene for å skape gjensidige gode avtaler, i god infrastruktur.

Han ser mulighetene med at Texcon har 196 eierne med 287 butikker med forskjellige styrker i sine lokale markeder.

- Det er en styrke at vi er en frivillig sammenslutning av frittstående butikker som i stor grad er ledende i sitt område. Det er riktig at de har mange ulike utfordringer. Det er nettopp dette som er vår hovedoppgave: å jobbe hver dag for at medlemmene og eierne våre skal ha muligheter til å drive god butikk og lykkes i sitt område ved å få bistand til å finne den optimale driftsmodellen i sitt område og sitt segment. Her finnes det ingen facitsvar, ettersom hvert medlem har ulike utfordringer som krever ulike løsninger. Det skal gjøres i samråd og i takt med medlemmene – og i nært samarbeid med leverandørene, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for den enkelte butikk. For noen er det snakk om tiltak som gir resultater i løpet av kort tid, for andre vil det dreie seg om mer langsiktige tiltak. Vi har et meget godt utgangspunkt, fordi Texcon består av mange meget dyktige kjøpmenn som har en solid posisjon i markedet.

- Du tar fatt i en tid hvor bransjen står overfor mange, raske endringer?

- Ja, vi vil oppleve store endringer, men en tid med endringer er også mulighetenes tid. Vi trenger å bli utfordret for å utvikle oss. Netthandel, økt miljøbevissthet, endrede handlemønstre, store internasjonale aktører, økende kvalitetsbevissthet, krav om mer informasjon om opprinnelse og historien bak hvert produkt er noen av de utfordringene vi vil møte. Men det skaper også nye muligheter. Det er viktig å være tilstede i de kanalene og flatene som åpner seg. Og det er viktig at vi ikke tenker likt i de ulike flatene. Texcon skal legge forholdene til rette for at medlemmene kan forstå og forholde seg til endringene og være offensive. Det er lagt en strategi med tre hovedelementer: Økonomi, leverandør/produkt og markedskommunikasjon.

Når det gjelder økonomi er faktureringssystemet vårt, hvor Texcon garanterer for medlemmenes bestillinger, meget viktig for både medlemmer og leverandører. Noe som selvsagt vil fortsette.

Vi skal jobbe tett med leverandører for å finne gode, fleksible løsninger for den enkelte butikk, og jobbe tett med medlemmene for å bistå med riktig markedskommunikasjon mot markedet og bransjen. I tillegg vil datterselskapet Tec Regnskap tilby medlemmene regnskapstjenester tuftet på solid bransjekunnskap.

- Hva med den trusselen de fleste fysiske butikkene snakker om og frykter: internasjonal netthandel?

- Forbrukernes handlemønster har endret seg og de bruker andre og flere kanaler enn før. Det krever at medlemmene må sørge for å være i de kanalene. Her er det store forskjeller i medlemsmassen og behov for helt ulike løsninger. Vi må tilrettelegge for at medlemmene finner de driftsmodellene og kanalene som fungerer best for dem i deres marked.

- Vil vi se en felles netthandel for Texcons medlemmer?

- Vi har tanker om ulike fremtidige modeller, men kan ikke si noe konkret ennå. Vi har i dag valgt og vil velge fremover partnere som lykkes sammen med oss. Det viktigste er at vi utvikler verktøy for gode løsninger som er fleksible og frivillige for medlemmene.

Powered by Labrador CMS