Bekjemp piratene!

I 2011 gjorde Tollvesenet 533 beslag av ulovlig produserte varepartier. Det er nesten dobbelt så mye som året før (316 beslag), og over fire ganger så mye som i 2009, da det ble gjort 131 beslag. Hovedtyngden av de beslaglagte varene er klær og sko. Vi utsettes for stadig flere og frekkere piratangrep.

Publisert

Tollvesenet har gjort kontroll av ulovlig importerte varer til et satsningsområde og samarbeider med næringslivsorganisasjoner og en rekke andre offentlige instanser for å bremse strømmen av piratkopierte varer. Men selv om antall beslag nesten er fordoblet på ett år, strømmer det på med nye partier.

Derfor er det viktig at alle involverte parter – myndigheter, produsenter, importører, distributører og detaljister fortsetter kampen mot piratene. Like viktig er det at vi alle fortsetter å jobbe for å endre folks holdninger til å kjøpe piratkopier. Det er åpenbart at folk som importerer containere med tonnevis av klær for videreslag er en del av og bidrar til økonomisk kriminalitet. Men det gjelder også de som kommer hjem fra ferietur i Tyrkia med superbillige piquettrøyer med falske krokodiller på. Eller de som tror de har gjort et kjempekjøp på en eller annen nettside. Ofte blir de lurt. Og de bidrar også til økonomisk kriminalitet, og til å opprettholde elendige lønns- og arbeidsvilkår for de som produserer piratvarene.

Vi er alle enige om at import av piratkopier er en uting som må bekjempes. Jeg vil påstå at det er nesten like ille at norske aktører i tekstilbransjen stjeler ideer og kopierer hverandre. Fordi teknologien gjør det enkelt å få tegnet en modell og få satt den i produksjon i et lavkostland ser vi at stadig mer kopivirksomhet. I et skremmende omfang.

De verste eksemplene er historier om produsenter som kjøper konkurrentens plagg, river av merkelappen og sender den til produksjon. Det er lavmål. Har du ikke nok kreativitet og håndverksmessig kompetanse til å designe plaggene du skal selge selv, så la vær! Kopistene er også pirater som må bekjempes.

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
469 41 000 redaksjonen@tekstilforum.no

Redaktør:
Georg Mathisen
90 93 28 97