Fysisk og mental ominnredning

LEDER: Bygger du om butikken, vil det føre til økt omsetning, hevder de fleste eksperter. Men det krever et økonomisk løft, og du må være innstilt på å tape omsetning mens prosjektet pågår.

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst

Like viktig er det at du er innstilt på forandring, ikke bare fysisk, men også mentalt, slik at du løfter butikken din så kundene merker at her har det virkelig skjedd noe stort. Da er det ikke bare snakk om å kaste ut golvbelegg, legge nye plater på veggene, henge opp nye spoter og kjøpe ny innredning. Du må ta en mental ominnredning også. Og du må holde koken etter at den nye innredningen er på plass og sørge for at butikken fortsetter å fornye seg. Kontinuerlig.

Et ombyggingsprosjekt kan være så mangt. Fra et kreativt dugnadsløft der familie og venner stiller opp og gjør jobben på en billig og kreativ måte, med gjenbruk og rimelige løsninger. Via prosjektet i flere trinn hvor du oppgraderer gradvis ut fra hva du har råd til. Til det store prosjektet hvor ekspertene rykke inn og du ender opp med en ny, nøkkelferdig butikk. Selvsagt med en helt annen kostnadsramme.

Det ene kan faktisk fungere like godt som det andre. Det kommer helt an på hvor butikken ligger, hvilke merker du selger, hvilken profil du ønsker og hvem du ønsker å henvende deg til. Et fellestrekk: Uansett hvordandu gjør det, trenger du sparringpartnere underveis. Men ikke flere enn at det er du som har styringen, og at du har muligheter til å være fleksibel og gjøre endringer.

I Tekstilforum 5/2015 viser vi fram gode eksempler på hvordan man skal bygge ny butikk. Hvordan man omsetter sine tanker og ønsker i praksis. Hvordan man bedømmer målgruppen og finner sin profil, og hvordan man får det resultatet man ønsker seg i samspill med dem som gjør jobben.

Men hva skjer etter at åpningsfesten er over? Klarer man å holde stilen og leve opp til de gode intensjonene om at nå skal det bli forandringer? Klarer man å holde butikken frisk og levende med de små daglige endringene og ominnredningene som faktisk ikke koster mer enn en smule arbeidsinnsats? Med å fornye utstillingene jevnlig. Flytte og gjøre tilpasninger slik at butikken stadig framstår som ny for kundene. Dessverre kommer jeg ofte inn i butikker som ikke gjør dette. Som er preget av for mange merker og varer som er plassert litt tilfeldig og planløst, og som slett ikke gjør det fristende for kundene å handle der.

Det er ingen tvil om at det er nødvendig å bygge om og ominnrede. Og du kan begynne med den mentale ominnredningen, med de små, daglige tingene, og sørge for kontinuerlig endring og oppdatering. Så blir kanskje ikke løftet så stort neste gang det er behov for den fysiske ominnredninge

" Ove Hansrudtekstilforum

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS