0311_tekstilforum

Glem gammelt grums jobb sammen!

Det nærmer seg moteuke igjen. Derfor kommer Tekstilforum med følgende oppfordring til agenter, arrangører og andre som står som vertskap i Oslo: Husk at det ikke er dere som er hovedpersonene. Det er innkjøperne, som legger igjen en haug med millioner. Derfor: Glem gamle motsetninger, misforståtte utsagn og myter om hvor vanskelige ”de andre” er. Legg godviljen til og samarbeid for å gjøre Moteuka til en festuke.

Publisert

OFW-general Pål Vasbotten gjør endringer for å få arrangementene mer interessante for innkjøperne og vil gjerne at de tar seg tid til å komme på åpningsarrangementet, til noen av visningene og til avslutningsfesten. Han jobber også med å legge inn andre fordeler for innkjøpere med gunstige hotell- og restauranttilbud (se bransjeprofilen).

Dette er et skritt i riktig retning. Jeg tror ikke det verken er mulig eller hensiktsmessig å samle alt under èn paraply. Men med en positiv innstilling og samarbeidsvilje fra alle parter er det mulig å koordinere og tilpasse aktivitetene for å unngå kollisjoner og for å legge best mulig til rette for at hovedpersonene, innkjøperne, kan få best mulig utnytte av Oslo-turen.

Mange har gått og ventet på at Norwegian Fashion Institute skulle sette seg i førersetet for messeaktivitetene. Glem det, og ta initiativ selv! Per i dag har ikke instituttet ressurser til å sette seg i førersetet for en moteuke i Oslo. Instituttet har satt i gang et meget positivt prosjekt for å utvikle Oslo som motearena, og har sendt søknad om statlige prosjektmidler. Det er flott. Men dette prosjektet er et langsiktig arbeid som står og faller på at søknaden innvilges og at det finnes en grunnmur å bygge på. Og den grunnmuren vil være svært vaklende hvis ikke de ulike aktørene viser vilje til sam arbeid. Derfor må aktørene selv ta små skritt og ta initiativ selv, ikke vente på at andre gjør noe.

Jeg ser for meg en framtidig moteuke med visninger av norsk og nordisk design, men også at store norske og nordiske aktører som for eksempel Voice, Varner, Bestseller, BTX og IC Company viser sine kolleksjoner. I tillegg bør bransjen, sammen med Oslo kommune og handelstanden i Oslo samle seg om en stor finale med visninger og events rettet mot forbrukerne. Dermed kunne Oslo bli en interessant motearena for alle.

Ove Hansrud

Lederartikkelen er hentet fra tekstilforum 3/2011

"
Powered by Labrador CMS