tekstilforum0310

Jakten på effektiv drift

Jeg har hatt mange hyggelige lunsjer ved ”herrebordet” i kafeteriaen i Norsk Moteforum. Mange ganger har jeg hørt utsagnet om at ”vi agenter er en utdøende rase”. Sagt i stort alvor der og da, men uten at verken de som har sagt det eller de som samtykkende har lyttet har gjort så mye med det i etterkant.

Publisert

Kanskje har det noe med snittalderen rundt bordet å gjøre, at hver og en i sitt stille sinn tenker at ”det går vel bra til jeg blir pensjonist”. Selvsagt har det også å gjøre med at den enkelte, frittstående tekstilagent lett kan føle seg maktesløs i det store spillet.

Men det er all grunn til å ta utsagnet alvorlig. Finanskrisen, som knapt nok kan kalles krise i Norge, men som har slått hardt mange andre steder, har bidratt til å akselerere omstillingsprosessene. Svenske, danske og tyske leverandører, som står bak svært mye av klesimporten til Norge, jobber febrilsk for å dempe virkningene av krisen. Dette har bidratt til en stadig mer intensiv jakt på mer effektive driftsformer.

I disse driftsformene er det ikke plass til den tradisjonelle agentrollen. Leverandørene vil ha sterkere styring av alle ledd. De snakker varmt om å være partner med kjøpmannen og legge til rette for bedre lønnsomhet for alle parter. ”Alle parter” i denne sammenheng handler om kjøpmannen og leverandøren selv, ingen annen.

- Vi konkurrerer med kjedene. Derfor må vi opptre på samme måte som kjedene og være like effektive, sier danske Fransa, som er på offensiven i Norge igjen etter en tøff periode.

Det danske selskapet er ikke alene om denne tankegangen. En rekke andre større leverandører leter med lys og lykte etter mer effektive drifts- og smartere logistikksystemer. I noen tilfeller gir det seg utslag i oppsigelsesbrev til agenten og ansettelse av egne selgere i stedet. Men det betyr også endringer for detaljisten. Den frittstående kjøpmannen tilbys en partnerkontrakt eller en franchiseavtale for å bli knyttet tettere til systemet.

Positivt eller negativt? Det kommer an på hvilket utgangspunkt man har. For forbrukerne kan det bety at prisene fortsetter å synke, men at det kan bli mindre valgmuligheter. For agentene og detaljistene betyr det forandringer og omstilling. Og det kan føre til positiv utvikling om man er offensiv og ikke stikker hodet i sanden og tror at alt må være akkurat slik det var før.

Ove Hansrud

Lederartikkelen er hentet fra tekstilforum nummer 3 2010

Du kan betille abonnement på tektilforum her

Du kan laste ned bladet elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS