Noen tusen her, og noen tusen der

LEDER: Det nytter å ha bedre oversikt, jobbe ut fra et innkjøpsbudsjett og være tøff med de varegruppene, merkene og leverandørene du ikke tjener nok penger på.

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst

«Jeg startet en prosess i 2012 med å bli flinkere til å holde oversikt over lageret, budsjettere mer nøyaktig og planlegge innkjøpene bedre. Det første til at jeg kuttet noen leverandører, bestiller mindre varer på forhånd og kjøper mer i sesong. Det er ikke store summer fra hver leverandør. Noen tusen her, og noen tusen der. Men for en liten butikk som min, gjør det store utslag. Regnskapet for 2014 viste at den jobben jeg har gjort, har fungert. Resultatet ble langt bedre enn før.»

Dette utsagnet fra Unni Soleng i Lakselv er det mange som bør huske på når de nå går løs på en ny innkjøpssesong. Hun driver en liten butikk, Camelon, og må snu på krona og drive nøkternt og fornuftig hver dag for å holde virksomheten i gang med plussresultater. Solengs jobb med å ta seg selv i nakken og være disiplinert i innkjøpsarbeidet viser at det nytter å ha bedre oversikt, jobbe ut fra et innkjøpsbudsjett og være tøff med de varegruppene, merkene og leverandørene du ikke tjener nok penger på. Uansett om du driver en butikk med flere titalls millioner i en storby eller som Unni, en liten butikk med rundt to millioner i omsetning i Lakselv.

Tekstilforum er fagblad for hele motebransjen, både leverandører og detaljister. Når det nærmer seg messetider og ny innkjøpssesong velger vi likevel å ta innkjøpernes parti når det gjelder å gi gode råd. Det er viktig å forberede seg godt, ha et budsjett å jobbe ut fra, være kritisk til hvilke merker og leverandører du skal jobbe videre med, stille krav, skjære ned forhåndsordrene maksimalt der det lar seg gjøre og være kravstor og storforlangende når det gjelder leverandørens evne til å selge i sesong og supplere.

Til syvende og sist er dette gode råd som gjelder både innkjøpere og leverandører. Som leverandør må du være edruelig og heller holde igjen i stedet for å overselge. Å pushe varer som senere blir liggende usolgt ute i butikkene er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Det er behagelig med store ordre der og da, men desto mer ubehagelig etterpå, hvis butikkene brenner inne med varene. Slik sett er detaljistene og leverandørene i samme båt. Derfor bør de spille sammen om innkjøpene og bygge gjensidig tillit, ikke se på hverandre som motparter.

Ove Hansrudtekstilforum

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS