Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Fysisk og mental ominnredning

«Dessverre kommer jeg ofte inn i butikker som ikke gjør dette. Som er preget av for mange merker og varer som er plassert litt tilfeldig og planløst, og som slett ikke gjør det fristende for kundene å handle der.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Tekstilforum 2/2018:

Skal du bygge om butikken må du være innstilt på forandring. Ikke bare fysisk, men også mentalt, slik at du løfter butikken din så kundene merker at her har det virkelig skjedd noe stort. Et ombyggingsprosjekt dreier seg ikke bare om å kaste ut det gamle og få inn noe nytt. Du må ta en mental ominnredning også. Kaste ut gammelt tankegods i eget hode og tenke nytt. Når den nye innredningen er på plass og må du være på hugget, tenke nytt og sørge for at butikken fortsetter å fornye seg. Kontinuerlig.

Et ombyggingsprosjekt kan være så mangt. Fra et kreativt dugnadsløft der familie og venner stiller opp og gjør jobben på en billig og kreativ måte, med gjenbruk og rimelige løsninger. Via prosjektet i flere trinn hvor du oppgraderer gradvis ut fra hva du har råd til. Til det store prosjektet hvor ekspertene rykker inn og du ender opp med en ny, nøkkelferdig butikk. Selvsagt med en helt annen kostnadsramme. Det ene kan faktisk fungere like godt som det andre. Det kommer helt an på hvor butikken ligger, hvilke merker du selger, hvilken profil du ønsker og hvem du ønsker å henvende deg til.

Et fellestrekk: Uansett hvordan du gjør det, trenger du sparringpartnere underveis. Men ikke flere enn at det er du som har styringen, og at du har muligheter til å gjøre endringer underveis.

I denne utgaven av Tekstilforum viser vi fram gode eksempler på hvordan man skal bygge ny butikk. Hvordan man omsetter sine tanker og ønsker i praksis. Hvordan man bedømmer målgruppen og finner sin profil, og hvordan man får det resultatet man ønsker seg i samspill med dem som gjør jobben.

Men hva skjer etter at åpningsfesten er over? Klarer man å holde stilen og leve opp til de gode intensjonene om at nå skal det bli forandringer? Klarer man å holde butikken frisk og levende med de små daglige endringene og ominnredningene som faktisk ikke koster mer enn en smule arbeidsinnsats? Med å fornye utstillingene jevnlig. Flytte og gjøre tilpasninger slik at butikken stadig fremstår som ny for kundene.

Dessverre kommer jeg ofte inn i butikker som ikke gjør dette. Som er preget av for mange merker og varer som er plassert litt tilfeldig og planløst, og som slett ikke gjør det fristende for kundene å handle der.

Det er ingen tvil om at det er nødvendig å bygge om og ominnrede. Men start gjerne med den mentale ominnredningen: Med de små, daglige tingene som bidrar til kontinuerlig endring og oppdatering. Så blir kanskje ikke løftet så stort neste gang det er behov for den fysiske ominnredningen.

Powered by Labrador CMS