Nikolaj Hust (tv) og Anders Hust

Gode 2019-tall, men store utfordringer for Claire Group

For femte år på rad leverer det danske moteselskapet Claire Group overskudd. Men Corona- pandemien kaster lange skygger over 2020 og hele bransjen. Grunnlegger Anders Hust har ikke opplevd lignende utfordringer i familiebedriftens 45 år.

Årsregnskapet for 2019 for Claire Group A/S, som nettopp er publisert, oppfylte ledelsens forventninger. I likhet med de siste fire årene, var bunnlinjen positiv.

Etter avskrivninger og skatt var årsresultatet 6,7millioner danske kroner. Bruttomarginen økte marginalt og soliditetsprosenten var 39,9 prosent ved utgangen av året.

- Konsernregnskapet er i tråd med våre forventninger og resultatet er veldig positivt.Det bør sees i lys av at vi i regnskapsåret hadde en svært svak norsk og svensk krone sammenlignet med tidligere år, noe som gjorde virksomheten i våre to nordiske eksportmarkeder vanskeligere. Norge er Claire Groups største eksportmarked, så valutautviklingen har hatt en negativ innvirkning på resultatet. Samtidig hadde vi en stigende amerikansk dollar, som er valutaen vi betaler produksjonen i. - Både leverandører og kunder er lojale, og vi nyter den sterke forbindelsen med våre partnere i vanskelige tider, sier Nikolaj Hust, med henvisning til både 2019 og inneværende regnskapsår.

Claire Group ser på det de kaller «en enormt utfordrende 2020». - Det er derfor også svært gledelig at vi, med de store utfordringene som Corona-krisen utgjør, har blitt forsikret om at bankene våre vil gi oss den nødvendige ekstra likviditeten, sier Anders Hust. - Sammen med våre fantastiske medarbeidere, våre lojale leverandører og lojale kunder, er vi klare til i fellesskap å løse de verste utfordringene vi har sett i våre 45 år i moteindustrien. Vi ser fram til en sterk moteindustri i 2021, med enda mer fokus på noen av de grunnleggende verdiene vi i Claire Group har jobbet med i mange år, sier eierne av familiebedriften, Nikolaj Hust og Anders Hust. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS