DK Company leverer rekrodresultat og legge ropp til videre vekst
DK Company leverer rekrodresultat og legge ropp til videre vekst

Nytt rekordresultat for DK Company

DK Company presenterer rekorddomsetning og meget gode resultater for 2017. Omsetningen havnet på 2,96 milliarder DKK og resultatet på 235 millioner DKK er mer en dobbelt så stort som året før.

Publisert

Konserndirektør Jens Poulsen er godt fornøyd: - Vi begynner å høste av de mange frøene som er sådd gjennom de siste års oppkjøp og disposisjoner, som nå viser seg ikke bare i form av topplinjevekst, men også i kraftig vekt på bunnlinjen. Driftsmessig er resultatene enda sterkere enn det som vises i regnskapet, fordi vi har måttet foreta en betydelig valutaavskrivning på grunn av den sterke endringen i dollarkursen, sier han.

Retail, wholesale og online

- Jeg gleder meg over at de strategiske grepene som ligger bak de oppkjøp og de disposisjoner vi har foretatt, nå materaliseres i flotte resultater. Veksten kommer i de fleste markeder, og stort sett hos alle våre 20 merker. Det er meget tilfredsstillende at vi har sju prosent vekst på topplinjen. Vårt utgangspunkt er wholesale, men vi satser tungt både på retail og e-handel, og er i ferd med å få en god balanse mellom de tre områdene – tradisjonell wholesale, egen retailomsetning og online. Og vi står derfor godt rustet til kommende års investeringer og strategiske initiativer for å skape ytterligere vekst.

Opp 35 prosent i Tyskland

- DK Company opplever tosifret vekst i flere markeder. Det tyske markedet har vokst med 35 prosent. Men også markeder som Sverige, Holland, Belgia og Canada ligger med tosifrede vektsrater.

Norge er hjemmemarked

- Hva skjer videre i Norge?

- Norge er meget viktig for oss. Vi betrakter Norge som vårt hjemmemarked og forsøker å tenke norsk. Vi har en positiv utvikling på alle våre merker i Norge, og vil fortsette å utvikle oss i samarbeid med de mange dyktige medarbeiderne våre og våre gode kunder og samarbeidspartnere.

Venter mer vekst

Poulsen er optimistisk med tanke på 2018 og venter ytterligere vekst:

- Også i inneværende regnskapsår har vi grunn til å forvente ytterligere vekst. Vi er optimistiske for året og har realistiske forventninger til at den gode utviklingen fortsetter, ut fra ordrebeholdningen for første halvår. Vi er i en positiv utvikling osm skaper grobunn for ytterligere vekst og utvikling, sier Poulsen.

Spanderer juletur

Han retter en stor takk til alle sine medareidere: - Vi er et fantastisk team i et velfungerende system. Det hersker en positiv stemning som smitter over på kunder og leverandører. Og vi er overbeviste om at de gode relasjonene og det tette samarbeidet er en viktig årsak til de gode resultatene.

Som et bevis for sin takknemlighet røper han at alle de rundt 700 medarbeiderne i Danmark får påspandert tur med to overnattinger i Sölden i Østterrike neste jul.

Powered by Labrador CMS