ulldagen
ulldagen

Ny giv for norsk ull

Ny teknologi, erkjennelse av den globale klimatrusselen, og interessen for nasjonalt opphav, kan være viktige drivere for å gjenopprette en større nasjonal verdikjede innen tekstil i Norge. Dette var utgangspunktet for årets Ulldag som ble arrangert under Oslo Innovation Week på NHO.

Publisert

Under åpningen av Oslo Innovation Week snakket man i hovedsak om "tech" – og "start ups", begreper som i dag oppfattes som ensbetydende med innovasjon. Ulldagen tok for seg en helt annen tilnærming til innovasjonsbegrepet. Teknologien i seg selv fører ikke til innovasjon. Det er menneskene, - og utnyttelsen av teknologi og kompetanse som muliggjør dette, og som driver ny utvikling. Norge hadde en gang en verdiskapende tekstilindustri hvor råmaterialet ofte var norsk ull. Den siste globaliseringsperioden resulterte i at tekstilindustrien flyttet til billigere produksjon i Asia, og at utenlandsk ull ble importert til bruk i den gjenlevende industrien. Dette har ført til en industriell fragmentering, og en sterk reduksjon i produksjonskompetanse, håndverk og bruk av norsk ull i såkalt "norske" produkter. Med dette er det oppstått et gap i verdikjeden mellom råvare, design, og produksjon. Foredragsholderne under årets Ulldag var selve beviset på entreprenørskapet som nå er i ferd med å snu denne utviklingen. En ny generasjon designere, bedrifter og merkevarer er drivere bak en "reindustrialisering" av norsk tekstilbransje. Anvendelse av ny teknologi gir også muligheter til å oppskalere produksjonskapasitet. Internasjonalt etterspørres helnorske produkter til en pris som gjør det mulig å produsere i Norge. Dette er en markedsposisjon norsk tekstilindustri kan styrke, om bare koblingen og kompetansen mellom råvare, design, produksjon og merkevare forsterkes slik at industrien kan møte etterspørselen i for eksempel i Japan og Kina. Målet med Ulldagen er å samle det nettverket av aktører som nå er i ferd med å redefinere og omstille norske ull, - og tekstilindustri. De er eksemplene på mennesker som muliggjør industriell innovasjon ved anvendelse av nye prosesser, og som bringer nye produkter og tjenester til markedet.

Foredragsholdere Fi Scott// Make Works " Kirsti Reitan Andersen// Copenhagen Business school " Ingun Grimstad Klepp// Statens Institutt for Forbruksforskning" Pernille Jensen Stoltze// Scandinavian Business Seating " Lillian Olsen// Halogen" Elisabeth Stray Pedersen// Lillun" Franz Schmidt// Prindsen Carina Sandsmark Øvestad// Norway Cloth

"
Powered by Labrador CMS