Fra venstre Linda Refvik, Sandro Parmeggiani, Gisle Mardal , Ditte Kristensen, Elin Kathrine Saunes, og Ida Jordet Lamond.

Nye eiere og ny giv i Oslo Runway

Gründerne av Oslo Runway; Ditte Kristensen, Ida Jordet Lamond, Katrine Kvalsund og Kristina Nordbæk får nå med seg Active Brands, Norwegian Fashion Hub og Varner inn på eiersiden.

Publisert

Oslo Runway har gjennom de siste årene etablert seg som den primære arenaen for å fremme norsk mote, noe som har gitt betydelig medieoppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Tidligere lå Oslo Runway under pr-byrået THIS IS PR, men etableres nå som et eget selskap. Det er valgt et nytt styre hvor tidligere generalsekretær for Plan Norge, Sandro Parmeggiani er valgt som styreleder.

Krysspunkt for kommersielt og kreativt samspill

I tillegg til å vise det ypperste innen norsk mote, er Oslo Runway også en presseplattform for nasjonal og internasjonal presse og opinionsledere. Plattformen fungerer i tillegg som en nettverksarena for norske varemerker innen mote og livsstil, næringsliv, studenter, innkjøpere, samarbeidspartnere og publikum.

Fokuset til det nye selskapet blir å skape kommersielle muligheter på tvers av alle disse krysspunktene, men også med et mål om å involvere konsumentene direkte i større grad.

Det skal etableres en ressursgruppe bestående av representanter fra den norske motearenaen som vil jobbe i tett samarbeid med Oslo Runway, for å sikre at Oslo Runway ligger så tett på bransjens behov og virke som mulig.

Å skape kontekst for norsk mote

Mote er en spydspiss innen kreativ næring, og den norske moteindustrien er i sterk vekst. De siste årene har mote-Norge vært gjennom en enorm utvikling, med framvekst av en rekke vellykkede merkevarer og designere som også har fått oppmerksomhet og anerkjennelse langt utenfor Norges grenser.

I tillegg er det et økende fokus på sport i motebildet, sport og mote er to næringer som har mange fellestrekk. Merkevarer innen sport-og livsstilssegmentet står sentralt i den norske kulturen for design, og det nye konseptet vil derfor også forene sport og mote.

Med dette utgangspunktet står Oslo Runway sterkere enn noensinne og har et godt fundament å bygge videre på for å løfte norsk mote ytterligere.

– Selv om min bakgrunn er fra andre felt innenfor næringslivet, er jeg imidlertid, som sønn av en kunstner og oppvokst med mye kultur, mer enn gjennomsnittlig estetisk interessert. Dessuten har hele mitt arbeidsliv dreid seg om å tenke «motstrøms» og annerledes. Jeg har forstått det slik at det kanskje er derfor eierne ønsket meg som styreleder, og jeg gleder meg til å bidra til at norsk mote når enda bredere ut sier Sandro Parmeggiani, styreleder for Oslo Runway.

– Bransjeglidning og trender har redusert skillet mellom sport og mote, noe som gjør det naturlig for oss å inngå et slikt partnerskap. Gjennom Oslo Runway ønsker Active Brands å bidra til å fremme norsk mote- og sportsindustri, og øke samarbeidet på tvers av merkevarer og kategorier. Vi har garantert mye å lære av hverandre og stor gjensidig nytte av tettere samarbeid i konkurranse med internasjonale giganter, forteller Øystein Bråta, Managing Director Nordic hos Active Brands.

– Som en næringsklynge for den norske moteindustrien skal vi samle, bygge kompetanse og stimulere til videre utvikling av norsk mote. Med det som utgangspunkt, og merkevarenes behov for en arena som bygger interesse og omdømme, er det naturlig for oss å gå inn på eiersiden i Oslo Runway sier prosjektleder ved Norwegian Fashion Hub, Elin Kathrine Saunes.

— Vi syns det arbeidet Oslo Runway gjør er svært viktig, og som en stor aktør innen norsk og skandinavisk mote ønsker vi å bidra, både økonomisk og med vår kompetanse. Vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen med de andre aktørene, sier eier og styreleder i Varner, Petter Varner.

– For å utnytte potensialet til næringen, er det behov for samarbeid og felles tiltak. Sammen har vi jobbet frem og investert i Oslo Runway med ambisjon om å skape en plattform for å utvikle norsk mote med et langsiktig perspektiv i et bredt forankret eierskap, forklarer styremedlem, deleier og gründer av Oslo Runway Ida Jordet Lamond.

— Oslo Runway har eksistert i 3 år og vi er utrolig stolte av hvor langt vi har kommet på såpass kort tid. Samtidig så vi behovet for et sterkere fundament, noe vi har fått nå med våre nye medeiere. Vi kan nå øke oppmerksomheten på blant annet B2C-markedet og på tvers av flere næringer, og dermed vise alle hvor sterkt vi står samlet, sier Ditte Kristensen, deleier og gründer av Oslo Runway.

Eiere i nye Oslo Runway:

Active Brands, Norwegian Fashion Hub, Varner og gründerne bak Oslo Runway; Ditte Kristensen, Ida Jordet Lamond, Katrine Kvalsund, Kristina Nordbæk.

Styret består av:

Styreleder: Sandro Parmeggiani – Rådgiver eget selskap / gründer. Styremedlemmer: Glenn Veiby – Styreleder Norwegian Fashion Hub, Linda Refvik – Managing Director Days Like This, Varner, Ida Jordet Lamond – Partner og byråleder THIS IS PR , Øystein Bråta – Managing Director Nordic, Active brands , Linnea Svensson – Bærekraft rådgiver Konglomerat.

Powered by Labrador CMS