MotemessenOslo avvikles i sin nåværende form

Texcon avvikler MotemessenOslo

MotemessenOslo svarte ikke til forventningene. Styret i Texcon har derfor besluttet å legge ned messen i sin nåværende form.

Publisert

- Texcon har gjennom mange år tilbudt medlemmer og leverandører en møteplass for handel og inspirasjon, og ikke minst en sosial arena. Dette har vært i hovedsak en lukket kjedemesse, men også, som sist, en åpen fagmesse.

Resultatet i form av oppslutning har vært nedadgående i en periode og siste messe svarte ikke til forventningene vi hadde. Det er flere årsaker til det, men hovedutfordringene ligger rundt dato for avvikling og mange parallelle arrangementer og lokasjoner å besøke. Mye av dette er som kjent utenfor vår påvirkningsmulighet, sier Paul Bukier, administrerende direktør i Texcon.

- Planleggingen av våre messer er tidkrevende og Texcon er avhengig av forutsigbarhet i arbeidet med messene. Det er vanskelig å oppnå i dag, men er muligens noe som kan endre seg over tid. Styret og administrasjonen i Texcon mener fremdeles at en messe, rent konseptuelt, er en god og rasjonell arena for handel og inspirasjon, men innser at timingen for fortsatt messedrift ikke er riktig, fortsetter han.

Styret i Texcon har derfor besluttet å legge ned innkjøpsmessen/MotemessenOslo i sin nåværende form.

- Vi synes det er synd at møteplassen forsvinner under Moteuken, ikke minst i forhold til det sosiale. På denne måten får medlemmene færre steder å besøke, leverandørene færre salgsarenaer, men er noe vi håper kan bidra til en bedre innkjøpsprosess for alle på nåværende tidspunkt. Vi vil også fortsette å arbeide for medlemmenes interesser i forbindelse med innkjøpsperiodene og ser på ulike muligheter, avslutter Bukier.

Powered by Labrador CMS