Gina Tricot må spare og nedbemanne

Gina Tricot ruster seg for fremtiden gjennom digital satsing og et spareprogram med nedbemanninger.

Publisert

Motekjeden tilpasser organisasjonen til en forbrukeratferd som endrer seg stadig raskere. Det innebærer videreføring av digitale investeringer og igangsetting av et spareprogram som løper fram til 2020 for å styrke fremtidig konkurranseevne, skriver Gina Tricot i en pressemelding.

Det er planlagt en rekke tiltak: Å optimalisere butikkeksponering, logistikkstyring og det å strømlinjeforme organisasjonen, noe som vil bety nedbemanninger. I Sverige varsles det at 30 stillinger skal bort, som hovedsakelig vil berøre hovedkontoret i Borås. Butikkansatte påvirkes ved at det tildeles færre timer for å redusere kostnadene.

Forbli ledende motekjede

Gjennom forbedringsarbeidet skal Gina Tricot opprettholde sin posisjon som en ledende motekjede og samtidig øke tempoet i den digitale handelen. I løpet av det siste året har selskapet økt netthandelen med rundt 30 prosent, både via egne kanaler og gjennom partnere. Prognosen er fortsatt digital vekst.

– Hele motebransjen står overfor store utfordringer og er tvunget til raske omstillinger. I de senere år har vi omstilt store deler av virksomheten og gjort store fremskritt digitalt, samtidig som vi optimaliserte butikkdriften. Men vi kan ikke lene oss tilbake. Tvert imot må vi i fremtiden vi fortsette å gi gass og bremse samtidig for å møte endringene i markedet, sier Gina Tricots adm. dir. Magnus Månsson.

Gina Tricot har i alt 1.860 ansatte i seks land. Nedbemanningene er en del av et omfattende program for endring som innebærer en gjennomgang av alle kostnader. Den forventede effekten av hele spareprogrammet er reduserte kostnader i størrelsesorden 200 millioner SEK fram til 2020. Gina Tricot har sendt inn en melding til arbeidsformidlingen, og starter nå dialog med fagforeningene.

– Det er en tung beskjed å gi, men vi må endre og handle nå for å tilpasse organisasjonen til den nye virkeligheten, og klare de investeringer vi tvinges til å gjøre i fremtiden. Jeg forstår at beskjeden reiser spørsmål og kan skape uro, men vi gjør alt vi kan for å informere trinnvis gjennom hele prosessen, og vi vil gi støtte til dem som til slutt rammes, sier Magnus Månsson.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS