moteforum
moteforum

Moteforum blir på Skøyen

Norsk Moteforum blir på Skøyen. Den nåværende leiekontrakten utløper i 2016. Etter å ha vurdert andre alternativer har et stort flertall av leietakerne gått inn for å fornye kontraktene for fem nye år og fortsatt være på Sjølyst Plass.

Publisert

Norsk Moteforum blir i lokalene på Sjølyst Plass

Valget sto til slutt mellom Skøyen og Fornebu. Til tross for at gunstig tilbud fra utleier på Fornebu, ble det vedtatt å fornye kontrakten på Sjølyst Plass. Styret i senterforeningen har hatt flere møter og gjennomført en spørreundersøkelse blant leietakerne for å få et riktig beslutningsgrunnlag. Nå er beslutningen tatt, og alle kontrakter skal være klare i løpet av september. Ut fra de signaler leder i senterforeningen, Arne Sørnæs har fått, regner han med at de aller fleste leietakerne blir med videre, men at det naturlig nok vil bli noen endringer.

- Sjølyst og Skøyen har blitt et tyngdepunkt og et viktig miljø i tekstilbransjen. I tillegg til Norsk Moteforum er det en rekke andre leverandører i samme område, noe som er gunstig for innkjøperne. Når det viste seg at en del leverandører ikke hadde blitt med hvis vi hadde valgt Fornebu, og et så klart flertall ønsket å være på Skøyen, var valget enkelt. Vi ønsket å stå samlet og bidra til at dette området forblir et tyngdepunkt i bransjen, sier Arne Sørnæs.

- Vi er i god dialog med huseier, som kommer til å gjøre omfattende endringer av lokalene, både utvendig og innvendig. Plassen utenfor inngangspartiet er endret og vil gi oss større muligheter under messene. 7. etasje bygges om, og hit vil Barneforum bli flyttet. For øvrig blir det flere endringer og oppgraderinger, og styret og senterleder Jannike Moe vil legge opp til flere aktiviteter og skape mer liv og røre på huset, sier han.

Powered by Labrador CMS