Endring preger Masai-regnskapet

Danske Masai er inne i en endringsprosess fra å være basert hovedsakelig på wholesale til å bli en multichannel-virksomhet, noe som preger resultatet siste rgenskapsår.

Publisert

Virksomheten har lavere omsetning og svakere resultater enn året før, men regner med vekst på lengre sikt, viser selskapets regnskap for 2018/2019.

Årets resultat for regnskapsåret 2018/19 er på 56,3 millioner DKK mot 77,4 millioner i regnskapsåret 2017/18. Tross nedgang i omsetning og resultat øker Masais egenkapital fra 196,2 millioner DKK i 2017/2018 til 252 millioner DKK i 2018/2019.

”Virksomhedens ydeevne og finansielle fremskridt har ikke helt levet op til ledelsens forventninger,” lyder det i årsrapportens ledelsesberetning.

Masai Clothing Companys designer dameklær som selges gjennom wholesale, webshop og retail. Virksomheten har sitt primærmarked i Nord- og Vesteruopa og USA.

Webshoppen ble etablert i 2016 og opererer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland og Finland. Inntektene fra netthandel har hatt en markant økning, men ledelsen regner med fortsatt nedgang i regnskapstallene neste år fordi wholesale-inntektene faller. Inntektene fra retail og netthandel kompenserer ikke for denne nedgangen på kort sikt. Men ledelsen forventer vekst på lengre sikt: -Virksomheten endrer seg fra å være hovedsakelig en wholesale-forretning til å være en multichannel-forretning, og direktørene forventer vekst og forbedring av resultatene de kommende år, heter det i årsberetningen. (Kilde: Tøj)

Powered by Labrador CMS