Et viktig bidrag er å sørge for at skatte- og avgiftsregelverket stimulerer til gjenbruk og bærekraft, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.
Et viktig bidrag er å sørge for at skatte- og avgiftsregelverket stimulerer til gjenbruk og bærekraft, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: - Lovverket hindrer bærekraftige valg

- Dagens lovverk er utelukkende innrettet for at staten skal tjene penger og tar ikke hensyn til klima. Regnskap Norge oppfordrer regjeringen se på hvordan skatte- og og avgiftsregler kan bidra til bærekraft fremfor å motarbeide det, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Publisert

Klimakrisen blir stadig vanskeligere å håndtere, fordi flere endringer skjer samtidig. Valgene vi tar det neste tiåret vil bli avgjørende for om vi lykkes, advarer FNs klimapanel i sin ferske rapport. I en kommentar sier klima- og miljøminister at vi er nødt til nå å tenke klimatilpasning i alt vi gjør.

– Regnskap Norge er enig i at vi må tenke klimatilpassing og bærekraft i alt vi gjør. Et viktig bidrag er å sørge for at skatte- og avgiftsregelverket stimulerer til gjenbruk og bærekraft, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

FNs klimapanels nye rapport slår fast at konsekvensene av klimaendringene er verre enn tidligere antatt. Nå haster det å få på plass tiltak som bidrar.

– Regnskap Norge deler bekymringen som kommer til uttrykk i Klimapanelets rapport. Som bransjeorganisasjon for landets autoriserte regnskapsførere, som fører regnskap og rådgir rundt 430 000 små og mellomstore bedrifter over hele landet, er det naturlig for oss å løfte frem et regelverk som nok mange ikke tenker over at er viktig for klimaet, sier Rune Aale-Hansen. – Vi har allerede sendt forslag både til forrige og denne regjeringen om at de bør gjennomgå skatteloven og merverdiavgiftsloven grundig med et klimablikk. Vi mener også at finansministeren tydelig bør få klimaansvar i sin portefølje, som er tilfelle i Tyskland og Storbritannia.

– I dag er lovverket utelukkende innrettet for at staten skal tjene penger. Lovene tar ikke klimahensyn. Dermed oppstår situasjoner hvor det lønner seg å kaste klær, fremfor å resirkulere. Vi får også situasjoner hvor det lønner seg å kaste mat fremfor å gi det til veldedige formål – fordi det utløser skatt, sier Aale-Hansen.

– Skatteloven og merverdiavgiftsloven ble utarbeidet i en tid da man ikke tenkte bærekraft og klimahensyn. De siste årene er det gjort noen unntak og gitt noen fritak, men dette er fortsatt svært usystematisk. Vi mener derfor sterkt, ikke minst i lys av klimapanelets rapport, at regjeringen burde iverksette en grundig evaluering av dette lovverket, avslutter Aale-Hansen. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS