IFCs teknologi illustrert (fra v. til h.). Når knapper og glidelåser er fjernet, starter prosessen med å makulere avfallet mekanisk. Cellulosen (tenk bomull) i råmaterialet fanges opp for videre behandling. Cellulosen reagerer med urea og danner et karbamatpulver av cellulose. Dette løses opp for å skape en væske som minner om honning, og nye fiberfilamenter – Infinna™ – blir til når cellulosen krystalliseres i en våtspinningsprosess.
IFCs teknologi illustrert (fra v. til h.). Når knapper og glidelåser er fjernet, starter prosessen med å makulere avfallet mekanisk. Cellulosen (tenk bomull) i råmaterialet fanges opp for videre behandling. Cellulosen reagerer med urea og danner et karbamatpulver av cellulose. Dette løses opp for å skape en væske som minner om honning, og nye fiberfilamenter – Infinna™ – blir til når cellulosen krystalliseres i en våtspinningsprosess.

Zalando, H&M, Adidas og Besteller investerer i tekstilregenerering

Zalando investerer sammen med H&M-gruppen, Adidas og Bestseller i Infinited Fiber Company for å omdanne cellulosebaserte råmaterialer til Infinna™, en regenerert tekstilfiber.

Publisert

Infinited Fiber Companys teknologi gjør cellulosebaserte råmaterialer, slik som tekstilavfall med mye bomull, om til Infinna™, en regenerert tekstilfiber av høy kvalitet med bomullens naturlige og myke utseende og følelse. Infinna™ er biologisk nedbrytbart og inneholder ikke mikroplast. Ved slutten av levetiden kan plaggene resirkuleres med samme prosess sammen med annet tekstilavfall.

Selskapene signerer en intensjonsavtale som omfatter at Zalando leverer råmaterialer til Infinited Fiber Company i fremtiden, og at Zalando bruker regenererte Infinna™- fibre til sin egen klesproduksjon.

Fakta

Infinited Fiber Companys teknologi omdanner cellulosebaserte råmaterialer til tekstilfibre, Infinna™.

  • Investeringen skal brukes til å forberede bygging av fabrikk i Finland.
  • Investeringen er en del av Zalandos bærekraftsmål om å forlenge levetiden for minst 50 millioner moteartikler innen 2023.

Zalando har, som en del av bærekraftstrategien sin, forpliktet seg til å bruke sirkularitetsprinsippene og forlenge levetiden til minst 50 millioner klesplagg. Dette gjøres ved å legge til rette for bærekraftige valg og atferdsendring mot sirkulære produkter og opplevelser. Et viktig verktøy for å oppnå Zalandos ambisjoner om å bli et fullstendig sirkulært selskap, er å samarbeide med eksperter og partnere for å teste og skalere sirkulære tjenester og løsninger som bidrar til endringer i bransjen.

Zalandos Co-CEO, David Schneider uttaler:

– Vi vil være en del av løsningen for en mer bærekraftig moteindustri: Med investeringen i Infinited Fiber Company starter vi et samarbeid med en innovatør innenfor sirkulær teknolog som øker andelen av tekstiler som resirkuleres til nye tekstiler. I dag er denne andelen på bare én prosent.

David Schneider er Co-CEO i Zalando.
David Schneider er Co-CEO i Zalando.

Vi produserer mer enn 92 millioner tonn tekstilavfall globalt hvert år, og mesteparten ender opp på søppelfyllinger eller i forbrenningsovner. Samtidig øker etterspørselen etter tekstilfibre. Textile Exchange anslår at det globale tekstilfibermarkedet vil vokse med 34 % til 146 millioner tonn innen 2030, fra 109 millioner tonn i 2020 (kilde: textileexchange.org).

Infinited Fiber Companys teknologi for fiberregenerering kan bruke flere avfallstrømmer med store deler cellulose som råmateriale, og tilbyr en løsning for å både unngå at avfallet kastes og for å redusere byrden tekstilindustrien legger på planetens begrensede naturressurser.

Infinited Fiber Companys medgrunnlegger og adm dir. Petri Alava, sier:

– Vi er glade for å ønske Zalando velkommen som en ny strategisk investor i aksjonærsirkelen vår. Deres engasjement er en indikasjon på at moteindustrien har sterk tro på vår innovasjon. Zalandos enorme merkeportefølje og arbeid innen sirkulær økonomi, danner et godt grunnlag for å utvikle vårt samarbeid og for å sikre råmaterialer til flaggskipfabrikken vår. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS