Hege Ulveland, Annelise Kiønig og Nils Ola Bark
Hege Ulveland, Annelise Kiønig og Nils Ola Bark

Fagskolen Kristiania overtar Sofi og Bilder

Fagskolen Kristiania utvider utdanningstilbudet sitt ved å innlemme Bilder Nordic School of Photography og School of Fashion Industry (Sofi). Studenter og ansatte overføres fra 1. august.

Publisert

Intendia Group/NKI og Fagskolen Kristiania har inngått avtale om å overføre de kreative studiene i NKIs studieportefølje til Fagskolen Kristiania. Intendia ser et stort potensial i digitalisering av sine studietilbud. Som en sentral del av dette vil NKI rendyrke sin studieportefølje mot nettbaserte økonomiske/administrative studier, og vil i den forbindelse avhende de kreative studiene.

- Fagskolen Kristiania vil være et bedre hjem for studenter og ansatte ved disse studiene, sier Nils Ola Bark, COO i Intendia.

- Gjennom denne sammenslåingen vil vi skape et enda større kreativt studentmiljø i hjertet av Oslo. Dette er studenter som vil bidra inn i bransjer som er sentrale i norsk næringsliv, og studietilbudene ved begge fagskolene passer svært godt inn i Fagskolen Kristiania sin faglige profil. Sammenslåingen vil også gi et større fagmiljø, et utvidet kontaktnett mot kreativ bransje, og mange nye muligheter for tverrfaglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode, sier Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania.

I størrelse så overtar Fagskolen Kristiania cirka 280 studenter med 15 ulike studietilbud. Alle faste ansatte vil bli innlemmet i Fagskolen Kristiania, og studentene skal fortsatt være i det sammen undervisningsbygget som de har i dag. Fagskolenes virksomhet vil bli i en del av et større fagmiljø og forbli uforandret. Overdragelsen av virksomhetene og sammenslåingen vil gjeldende fra 1. august i år.

Tidligere eier Intendia Group /NKI ønsker å satse på nettstudier og vil derfor selge ut deler av virksomheten sin.

- Denne beslutningen vil gi oss mulighet til å rendyrke vår ambisjon om å bli en ledende digital utdanningsinstitusjon, og vi vil nå ha fullt fokus på utvikling av læringsutbyttet for våre studenter med dette som utgangspunkt, sier Rektor for NKI Fagskole, Hege Ulveland.

- Innlemmelsen av Bilder Nordic School of Photopgraphy og School of Fashion Industry er en viktig del av Fagskolen Kristianias strategi mot å bli et ledende fagmiljø rettet mot kreativ næring og kultur. Fotstudiene til Bilder Nordic bidrar til å komplettere vår studieportefølje. Ved å innlemme motestudiene fra Sofi, sammen med våre ESMOD-utdanninger, blir vi den største utdanningsaktøren innen mote i Norge. Dette er en veldig spennende utvikling for oss, og ikke minst for våre mange studenter, avslutter Kiønig.

Fakta om Fagskolen Kristiania

  • Fagskolen Kristiania AS har rundt 2 000 studenter i Oslo, Bergen og på nett. De har cirka 80 ansatte og eies av Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse.

Fagskolen Kristiania har akkreditering for følgende fagområder:

  • Design, kommunikasjon og teknologi
  • Helse og oppvekst
  • Økonomi og administrasjon

Fakta om Sofi

SoFI – School of Fashion Industry er en offentlig godkjent fagskole, i Oslo sentrum og, tilbyr praktisk rettede utdanninger innen hele spekteret av mote og interiør. Fagskolen ble stiftet i 2009 og tilbyr de toårige utdanningene Motedesign og Moteindustri, samt de halvårige utdanningene Motekonsulent og Motekommunikasjon som steds- og nettbasert med samlinger. I tillegg tilbyr fagskole ettårige utdanningene Interiør og Retail Design.

Powered by Labrador CMS