Svakere Bestseller-resultat

Bestseller øker omsetningen, men leverer svakere resultater enn tidligere, går det fram av det danske tekstilkonsernets regnskaper.

Publisert

Bestsellers omsetning økte til 21,8 milliarder danske kroner siste regnskapsår, men resultat før skatt er nesten 700 millioner svakere enn året før og ender på rundt 1 milliard. Ikke tilfredsstillende, ifølge Bestseller-sjef Anders Holch Povlsen.

Det skuffende resultatet har flere årsaker. - Vi har ikke vært dyktige nok til å styre våre innkjøp, og retailvirksomheten har ikke vært lønnsom. Vårt kostnadsnivå er for høyt, og det gjelder både personalkostnader og andre driftskostnader, heter det i en pressemelding. Endringer i dollarkuirsen har også bidratt negativt.

Powered by Labrador CMS