Fortsatt Moteforum på Skøyen

Selv om mange av leietakerne i nåværende Moteforum ønsker å flytte til Fornebu, vil eieren av Sjølyst Plass 3, SpareBank 1 Forsikring AS, satse videre på mote og tekstil. De vil gjennom sitt datterselskap Norsk Moteforum AS videreutvikle Norsk Moteforum på Skøyen.

Publisert

I en pressemelding slår eieren av Sjølyst Plass 3, som også eier navnerettighetene til Norsk Moteforum gjennom sitt datterselskap, fast at det fortsatt vil bli satset på mote og tekstil.

- Det er stor interesse rundt Norsk Moteforum, derfor ønsker vi å fornye og forsterkesatsingen på et bygg og et konsept som er viktig for utviklingen av Mote-Norge. Vi har inngått leieavtaler med flere sentrale aktører med et stort engasjement rundt å videreutvikle motehuset på Skøyen, sier leder i Norsk Moteforum AS, André Møller.

Aktører som DKC Norway AS (den delen av konsernet som har lokaler på Sjølyst Plass i dag), Marc Lauge AS, Floyd AS, og Ball Group Norge AS, har skrevet leiekontrakt fra januar 2017 og vil være sentrale i den nye satsningen.

- Norsk Moteforum AS er i tillegg i forhandlinger med flere spennende aktører. Vi ønsker å utvide konseptet til ikke nødvendigvis å bare omhandle tekstil, men også andre elementer som utgjør det vi i dag ser på som mote. Det er den enkelte aktøren som skal passe inn i vår satsning, og ikke nødvendigvis hvilken del av motebransjen man representerer, sier Møller.

- Det ryktes at de aktørene som nå har inngått nye avtaler har fått vesentlig bedre betingelser enn det som opprinnelig ble tilbudt alle leietakerne?

- Det er ikke tilfelle. I forhandlingene med hver enkelt leietaker er det foretatt tilpasninger, men ikke vesentlige endringer i forhold til det opprinnelige tilbudet.

Norsk og nordisk

- For tiden er prioriteten til Norsk Moteforum AS å sikre at motekonseptet, som skapes sentralt plassert på Skøyen, blir en nyvinning i norsk og nordisk sammenheng.

- Målet er at vi i 2017 skal se en tydelig fornying av Norsk Moteforum. Det er en sterk utvikling i bransjen med mange spennende og nye aktører vi ønsker å satse på. Vi har store planer for utviklingen av Sjølyst Plass og ønsker å skape et samlingspunkt på Skøyen, Norsk Moteforum er en viktig del av dette, avslutter Møller.

Powered by Labrador CMS