Butikkutvikling:

Viktig å ta en grundig sjekk av butikken din minst en gang året

Ta helsesjekk på butikken!

Det er fornuftig og nødvendig at du oppsøker fastlegen og tar en helsesjekk en gang i året. Det er like fornuftig – og nødvendig – å gjøre det samme med bedriften din.

Publisert

- Bruk kolleger i bransjen, en ekstern samarbeidspartner, kjeden, regnskapsføreren eller en profesjonell partner som Butikkutvikling til å hjelpe deg med å gå gjennom driften punkt for punkt: Hva fungerer godt? Hva må forbedres og utvikles?

Det sier Lars Helgeland, eier og daglig leder i Butikkutvikling AS på Bryne. Han er klar på at alle virksomheter trenger en årlig helsesjekk, men at det dessverre er mange som neglisjerer dette og lar det skure og gå.

- Hva skal man sammenligne seg med?

- Det er vanskelig å fine generelle normtall for tekstilbransjen. Geografi, størrelse og ulike segment bidrar til at det er store forskjeller. Men man kan ikke la seg stoppe av det! Gå ut fra generelle normtall og finn noen du kan sammenligne deg med: Kjeden du er en del av, sammenlignbare butikker, bransjekolleger du kan utveksler erfaringer med. Bruk Proff.no og finn sammenlignbare bedrifter der. Og ikke minst: Sammenlign med deg selv og det du har oppnådd de siste årene.

Butikkutvikling

Butikkutvikling er en artikkelserie utviklet i samarbeid med Lars Helgeland i Butikkutvikling AS.

Her finner du de andre artiklene i serien:

Artikkel 1: Få bedriften ut av sykesengen!

Artikkel 2: Bruttofortjeneste viktigere enn omsetning

Artikkel 3: Den viktige kostnadsjakten

Artikkel 4: Fra minus til pluss med god styring

- Hva er viktigste nøkkeltall?

- I en gjennomgang av virksomheten er det viktigst å fokusere på omsetningsutvikling, en gjennomgang av alle kostnader, bruttofortjeneste, utvikling i varegrupper og leverandører, lønnsprosent og bruttofortjeneste over lønnsprosent.

Omsetningsutvikling

- La oss slå det fast med en gang: Stillstand er tilbakegang! Mange gir uttrykk for at de er fornøyd med at omsetningen havner på samme nivå som fjoråret. Men kostnadene øker i gjennomsnitt med 3 prosent, så nullvekst er tilbakegang. Derfor må man alltid ha fokus på vekst, og ga ut fra et normtall på minst 5 prosent økning.

- Det skjer mye positivt ved omsetningsøkning. Inntjeningen øker, og motivasjonen øker. Når det motsatte inntreffer, at omsetningen går ned, skjer det tilsvarende mye negativt, særlig fordi det gjerne tar lang tid før man reagerer og setter i verk tiltak for å snu trenden. Først går det tid før man oppdager tilbakegangen. Så håper man kanskje at trenden skal snu, og når man først setter i gang med forbedring, kan det være for sent.

Resultat

Et normtall for driftsresultat bør være minimum 5 prosent. Her er det også mange momenter som spiller inn og skaper forskjeller, men generelt bør driftsresultatet ligge på mellom 5 og 10 prosent etter uttak av normal lederlønn. Dermed kan man bygge egenkapital, ta nødvendige investeringer og være mindre avhengig av kassekreditt. Om vi ser på Tekstilforums årlige liste over de 25 mest lønnsomme butikkene i Norge, har de driftsresultater på fra 12 til 30 prosent, med et gjennomsnitt på rundt 15. Det er noe å lære av og strekke seg etter.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er ett av de aller viktigste nøkkeltallene. Hvis vi tar utgangspunkt i en butikk med 10 millioner i omsetning og en varekalkyle på mellom 2,8 og 3 bør man ha en bruttofortjeneste på mellom 48 og 52 prosent. Erfaringsmessig ligger vanligvis herrebutikker 2-3 prosent høyere i bruttofortjeneste enn damebutikker. Mye fordi de selger mer baseplagg og har mindre trend- og sesongvariasjoner enn damebutikkene.

I en årlig helsesjekk må man gå kritisk gjennom alle varegrupper, merker og leverandører og se hva som selger godt, og hva som gir best lønnsomhet.

Vår erfaring er at mange kan øke bruttofortjenesten ved å redusere antall leverandører. Det er bedre å være stor kunde hos noen få enn liten kunde hos mange. Da kan man i større grad bli samarbeidspartner, ikke bare kunde, og få fordeler i form av bedre betingelser, rabatter og bonuser, bedre kontroll på fakturaer, mindre feil og mindre fare for svinn. Leverandører som bare tenker på å selge deg varer og som ikke er innstilt på å samarbeide om å få varene ut av butikk, er ikke noe å samle på.

Lønn

Normalt bør lønnsprosenten ligge mellom 20 og 24 prosent, inkludert lederlønn. Lederlønnen i en butikk med 10 millioner i omsetning bør ligge på rundt 5 prosent, mellom 450.000 og 500.000 kroner. Desto høyere omsetning, desto lavere lønnsprosent. I de fleste tilfeller er det slik at man kan få en betraktelig omsetningsøkning uten å øke lønnskostnaden.

Forhold som påvirker butikkens lønnskostnad kan være omsetningsnivå (høy omsetning gir jevnere kundestrøm), profilvalg (personlig salg eller selvbetjening), evne til å selge til flere samtidig, lokalenes utforming.

Bruttofortjeneste/lønn

Et meget viktig, men dessverre lite brukt styringstall for lønnsomhet er forholdet mellom bruttofortjeneste og lønn. Bruttofortjeneste over lønn på mellom 2,2 og 2,4 gir normalt et godt resultat.

Øvrige kostnader

Mange av butikkens øvrige kostnader blir sett på som faste og får ofte leve sitt eget liv uten noen spesiell oppmerksomhet. Det er derfor viktig at man med jevne mellomrom går gjennom disse kostnadspostene med kritiske øyne for å spare eller redusere kostnader. Det dreier seg om husleie, lånebetingelser, forsikring, abonnementer osv. Det kan være svært lønnsomt og vel anvendt tid.

Tips for økt bruttofortjeneste

· Lær av siste sesong. Noter ned ved sesongslutt. Hva hadde du for mye av, hvilke varer gikk du tom for? Bruk disse erfaringene ved neste innkjøp

· Kritisk gjennomgang av varegrupper og leverandører. Hva tjener du mest på? Hva bør kuttes ned på?

· Still krav til leverandører. Leverandører skal hjelpe deg å selge varer ut av butikk.

· Noter alle prisreduksjoner på produkt og leverandør

· Økonomikunnskap hos deg og dine medarbeidere. Vis praktiske eksempler. Hva skjer med bruttofortjenesten på varen om vi selger den til full pris eller om vi gir 25% rabatt? Hvor mye mer må du selge for å sikre samme inntjening når du gir 25% i rabatt? Om produktet har en 3,00-kalkyle må du øke salget med 75% for å sitte igjen med samme bruttofortjeneste i kroner

· Gi heller en vare på kjøpet fremfor å gi 10% i rabatt

Viktige normtall

Omsetningsvekst: Minimum 5 %

Bruttofortjeneste: 48 – 52 %

Lønnskostnad inkl. lederlønn: 22-24 %

Bruttofortjeneste/lønn: 2,2 – 2,4

Driftsresultat: 5 – 10 %

Powered by Labrador CMS