0111_tekstilforum

Motemåned, ikke moteuke

Når er moteuka i Oslo? Dette spørsmålet har jeg fått en rekke ganger siden det tidlig i fjor høst ble bestemt at messene i København ble flyttet en uke fram, til uke 5 i stedet for uke 6, og at Norsk Moteforum bestemte seg for å følge danskene og flytte Moteuka til uke 6 i stedet for uke 7. Dermed skulle det være enkelt å svare, ikke sant? Slett ikke! Først måtte jeg vurdere om den som spurte, faktisk visste at moteuka, Moteuka og Oslo Fashion Week er tre forskjellige ting.

Publisert

Oslo Fashion Week med visninger og events for norske designere, bestemte først langt senere på høsten at de skulle holde seg til de opprinnelige datoene, som er i uke 7.

Moteuka, som er et navn registrert av Norsk Moteforum, er rammen rundt det som skjer i og rundt Moteforums lokaler på Skøyen. Og det er det slett ikke alle som vet. Stadig vekk blandes navnene sammen, fordi de fleste sier moteuka.

Forvirringen blir ikke mindre av at Texcons innkjøpsmesse på Gardermoen, som i mange år har vært en naturlig forlengelse av moteuka, først går fra 20. til 22. februar, altså i starten av uke 8. Mye av grunnen til at det har blitt slik i år skyldes rent praktiske ting, som at verken Texcon eller Oslo Fashion Week hadde muligheter til å endre bestillingene av sine lokaler.

Kanskje er dette en fordel for alle parter. De som står bak arrangementene får i alle fall en anledning til å tenke nytt og kvitte seg med ting som ikke fungerer. Oslo Fashion Week trekker i liten grad til seg de som kommer til Moteforum og de andre showrommene rundt i byen. Derfor er det fint å få testet ut en ny modell.

Norsk Moteforum presenterer en annerledes ramme rundt Moteuka enn før. Borte er den tradisjonelle bransjeaftenen og visningene. I stedet er det daglige underholdningsinnslag på ettermiddagene og trendseminarer. Om dette er riktig, gjenstår å se. Det viktigste for de ansvarlige i Norsk Moteforum er å få huset til å fungere som en god handelsarena for leietakere og innkjøpere. Og det skjer neppe ved å konsentrere seg om en enkelt uke og lage underholdningsinnslag for et meget begrenset antall interesserte.

Tekstilforum mener det er grunn til å vurdere å gravlegge hele moteuke-begrepet. Nå må alle parter samle seg og tenke nytt. I virkeligheten har vi allerede en ”motemåned”. Stadig flere innkjøpere sier at de helst prøver å legge sine innkjøp enten før eller etter selve ”Moteuka” for å få bedre tid ute hos sine leverandører. I denne ene uken er det voldsomt trøkk i de fleste showrommene. Mange innkjøpere flyr beina av seg fra den ene avtalen til den andre. Leverandørene stresser og er frustrerte fordi kundene ikke klare å holde avtalene som er gjort på forhånd. Når de først dukker opp, gjøres innkjøpene unna på et minimum av tid. Er dette virkelig den riktige måten å skaffe seg de produktene man skal leve av neste sesong?

”Motemåned” gjelder også den europeiske messesesongen. Den starter med Pitti Uomo i Italia tidlig i januar, og avsluttes med Stockholm, Düsseldorf og Paris midt i februar. Så lenge det ikke er økonomisk mulig å bygge opp en messe i Oslo, må vi selvsagt forholde oss til dette. Det vil fortsatt være slik at norske innkjøpere samler inntrykk og inspirasjon utenlands, men gjør unna mesteparten av innkjøpene i Oslo. Helst i ro og mak, uten kø utenfor leverandørenes showrom.

Ove Hansrud

Lederartikkelen er hentet fra tekstilforum 1/2011

"
Powered by Labrador CMS